Edwin Plug.
Edwin Plug. Archief

Zonnepanelenveld

7 februari 2024 om 12:00 Column

Column

Laatst las ik in een lokaal nieuwsblad een oproep van Stichting Groenekans Landschap aan inwoners van onze gemeente. De oproep betrof het verzoek om op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een zonnepanelenveld dat het bedrijf LC Energy in Groenekan wil ontwikkelen. Dit bedrijf wil op een 14 hectare groot perceel in Groenekan, gelegen langs het Beukenburgerbos, aan de noordzijde begrensd door de Nieuwe Weteringsweg, een industrieel zonnepanelenveld gaan realiseren.

Ik heb mij verdiept in het plan. Na bestudering van de plannen heb ik besloten de oproep om ervoor te zorgen dat het plan niet door kan gaan te ondersteunen!  De weilanden, die direct aan landgoed Beukenburg grenzen, zijn naar mijn mening om allerlei natuurlijke en landschappelijke redenen niet geschikt voor realisatie van een zonnepanelenveld. Deze weilanden moeten blijven zoals ze nu zijn.

Investeer daarom niet in het plan. Lokaal eigendom van 50% is een voorwaarde voor het verlenen van de vergunning. Als dit lokaal eigendom NIET gehaald wordt, heeft het plan geen kans van slagen. Ook roep ik de politiek op om geen medewerking te verlenen aan het nu voorliggende vergunningsverzoek. Deze oproep doe ik vooral aan de groene partijen binnen onze gemeente. Het kan niet zo zijn, dat een ecologisch belangrijk groen weidegebied tot “industrieel zonnepark met een plukje groen” omgevormd zal worden. Ik begrijp en onderschrijf dat de energietransitie belangrijk is, maar het is niet goed om ecologisch belangrijke weilanden hiervoor “op te offeren”.

In mijn onderzoek naar deze plannen heb ik gezien dat naast Stichting Groenekans Landschap ook vele andere natuur- en maatschappelijke organisaties, alsmede heel veel inwoners van Maartensdijk, De Nieuwe Wetering en Groenekan de plannen van LC Energy zo snel mogelijk van tafel willen hebben. Dat is ook mijn inzet; dit plan mag niet doorgaan!

Ik ben blij, dat de landelijke overheid erkent dat de ongebreidelde groei van zonnevelden op landbouwgrond een halt toegeroepen moet worden. Daarom is er een wet uitgevaardigd die de ontwikkeling van zonnevelden op landbouwgrond sterk aan banden legt. De vergunningsaanvraag van LC Energy was helaas al ingediend voordat deze wet in werking trad. Daarom moet de aanvraag wel behandeld worden. Laten we echter snel helderheid aan LC Energy geven dat het plan bij Beukenburg geen steun krijgt. Niet van burgers, niet van de gemeente noch de gemeenteraad.

Edwin Plug

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie