Afbeelding
Britta Ruijters

Begin

Column

Column Marit Nikerk

Vertrouwelijk

Hoeveel vertrouwen heeft u in de gemeentepolitiek? Volgens de Algemene Inwoner-enquête voelt slechts 16% van de Biltse inwoners zich nog goed vertegenwoordigd in de besluitvorming en dat is best pijnlijk. Natuurlijk is vertrouwen in de politiek altijd een ding, maar in 2015 was dat percentage nog 29%. 

Een geheime vergadering over het bouwen op het voormalige Hessingterrein helpt hier dan niet bij. Morgen valt de beslissing of er 130 woningen aan de Utrechtseweg worden bijgebouwd, waarvan 30 in een natuurgebied. Vorige week vergaderden de politieke partijen in het geheim over de financiële beramingen van dat plan en of er geen alternatieven zijn. Als journalist is een geheimhoudingsplicht in zo’n hoofdpijndossier best lastig. Transparantie is cruciaal in het maken van beslissingen, in draagvlak voor omwonenden en ook in het verslaggeven van nieuws. Volgens het college kan die transparantie in dit specifieke geval weer andere belangen schaden. Ik hoop dat de informatie voor de raadsleden wel helder is, zodat ze morgen tot een beslissing kunnen komen. Krijgen we die 130 woningen of toch de luxe villawijk? 

Het Hessingterrein, maar ook het zonneveldendebacle met IX Zon en de komst van Wier laten zien hoe belangrijk burgerparticipatie is. Het is cruciaal dat burgemeester, wethouders en raadsleden hun verantwoordelijkheden nemen om die participatie tot stand te brengen en te kijken naar wat inwoners nodig hebben. Uiteindelijk zijn zij degene die écht met de beslissing moeten leven: of dat een flat is naast hun huis of windmolens in hun achtertuin. Maar participatie moet van twee kanten komen. Als burger kunt u naar bijeenkomsten gaan of inspreken in de raad - en in de eerste plaats stemmen. Want in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om die keuze wat makkelijker te maken plaatsen we vanaf volgende week interviews met lijsttrekkers van lokale politieke partijen. Welke belangrijke thema’s willen zij de komende jaren aanpakken?

De omikronvariant ís gewoon niet zo heftig, dat mogen we inmiddels toch wel concluderen.”  Daar is geen enquête voor nodig. Als u gaat stemmen kunt u het verschil maken. Betekent dat u de komende vier jaar altijd gelijk gaat krijgen? Nee helaas, dat is ondoenlijk in een democratie. Wel kunt u de kans aangrijpen om te stemmen op degene waarin u het meeste gelooft dat hij of zij uw belangen kan vertegenwoordigen, problemen kan aankaarten in de raad en het initiatief neemt om in gesprek te gaan met inwoners. Dat kan op de lijsttrekker of op een van de andere inwoners op de lijst. Geef die persoon uw vertrouwen. Want een beetje meer vertrouwen in de politiek kunnen we zeker gebruiken.

advertentie