Afbeelding

Afhalen gratis bomen bij de provincie

20 februari 2024 om 09:53 Natuur en milieu

De bomen uitdeelactie wordt georganiseerd vanuit het Bomen Actieplan van de provincie Utrecht, die deze uitdeelactie ook mogelijk maakt. De afgelopen jaren werden al duizenden bomen uitgedeeld. In het kader van het Bomen Actieplan zal gedeputeerde Mirjam Sterk op 7 maart dan ook de 600.000ste boom planten. Het is belangrijk dat landschapselementen, die vooral uit bomen bestaan, behouden blijven of terugkeren in het landschap omdat ze de biodiversiteit vergroten, CO2 en water vasthouden en fijnstof opvangen. Landschapselementen maken het landschap ook toekomstbestendig en laten het er levendiger en aantrekkelijker uitzien.

PROVINCIE Utrechtse grondeigenaren konden zich eind 2023 aanmelden voor gratis bomen om landschapselementen als geriefhoutbosjes en houtsingels mee aan te leggen. Op zaterdagochtend 24 februari worden op het terrein bij de Pyramide van Austerlitz de 24.250 bomen uitgedeeld. De aanleg van landschapselementen is van groot belang voor een betere natuurkwaliteit en grotere biodiversiteit.

600.000 extra bomen in de provincie Utrecht


Natuurvisie Utrecht 2050

In de hele provincie Utrecht liggen kansen voor de verbetering van de groen-blauwe dooradering en vergroting van de biodiversiteit. Dit is het netwerk van droge landschapselementen (houtwallen, bomenrijen, kruidenrijke randen) en natte landschapselementen (natuurvriendelijke oevers, beken, poelen). De versterking van de groenblauwe dooradering is ook groot onderdeel van de Utrechtse Natuurvisie 2050.

Landschapselementen passend bij de regio

Tijdens de uitdeelactie worden bomen uitgedeeld die specifiek voorkomen in de Lopikerwaard, Gelderse Vallei en Kromme Rijnstreek. Zo worden voor de Gelderse Vallei zwarte elzen, zomereiken en wilgen uitgedeeld voor landschapselementen als geriefhoutbosjes. In de Kromme Rijnstreek zijn dit lijsterbessen, schietwilgen en ruwe berken voor geriefhoutbosjes en knip- en scheerheggen. En voor de Lopikerwaard lijsterbes, zwarte elzen en veldesdoorn voor houtsingels.

Zo’n 65 verschillende grondeigenaren vroegen de bomen aan; van boeren en campingeigenaren tot particuliere grondeigenaren, paardenhouderijen en landgoedeigenaren.

 Enkele uitspraken van de aanvragers:

“We gebruiken de bomen als erfafscheiding op een vrijkomende plek door sloop van een oude varkensschuur.”

“We zijn recent eigenaar geworden van een perceel aan de rand van een natuurgebied met vergelijkbare bomen. Wij vinden het prachtig om meer bomen op ons perceel te hebben, zodat diversiteit toeneemt en de grondkwaliteit verbetert. Aan de andere kant van ons perceel is een stadsakker met ook een sloot er tussen. Het is een mooie verrijking het gebied.”


“De houtsingel zal rondom een paarden paddock komen en voor schaduw zorgen en ook voor beschutting tegen de wind. De paarden kunnen er ook van eten als extra aanvulling op hun rantsoen. Daarnaast wordt het landschap door de houtsingel meer verfraaid.”

De uitdeelactie is in handen van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Landschap Erfgoed Utrecht. Meer over landschapselementen lees je op: https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/landschap/kleine-landschapselementen/

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie