Gedeputeerde Rob van Muilekom overhandigt bloemen aan Barbara Wittebol, directeur Kunst Centraal, tijdens bijeenkomst Anders Denken.
Gedeputeerde Rob van Muilekom overhandigt bloemen aan Barbara Wittebol, directeur Kunst Centraal, tijdens bijeenkomst Anders Denken.

Anders denken vormt startschot 20-jarig jubileum Kunst Centraal

Onderwijs

DE BILT Kunst Centraal, de provinciale organisatie voor cultuureducatie, viert in 2022 haar twintigjarige bestaan. In die 20 jaar versterkte Kunst Centraal jaarlijks de creatieve kracht van tienduizenden leerlingen. Kunst Centraal zorgt ervoor dat de jeugd in aanraking komt met kunst en cultuur én creatieve vaardigheden ontwikkelt. Daarnaast traint en inspireert Kunst Centraal leerkrachten en docenten en adviseert over de verankering van cultuureducatie in het lesprogramma.

Tijdens de online bijeenkomst ‘Anders denken’ op 18 januari, welke de aftrap vormde van het jubileumjaar, stond de waarde van cultuureducatie centraal. Meer dan 150 deelnemende directeuren en beleidsmakers lieten zich inspireren door wetenschapsjournalist Mark Mieras en danser/inspirator Redouan. Gedeputeerde Rob van Muilekom sloot de bijeenkomst af: “Culturele basisvaardigheden zijn zo belangrijk, omdat je daarmee competenties, vaardigheden en strategieën ontwikkelt die je helpen deel te nemen in de maatschappij. Als provincie zijn we heel blij met Kunst Centraal, omdat zij veel kinderen kennis laat maken met cultuur en de creatieve ontwikkeling stimuleert.”

Een creatief doevakantieboek voor alle leerlingen in haar werkgebied is tevens een onderdeel van de jubileumviering van Kunst Centraal. Dit wordt in juni bij alle scholen bezorgd. Bovendien maakt Kunst Centraal een podcastserie over de waarde van cultuureducatie.

Kunst Centraal werkt met bijna alle basisscholen in De Bilt samen aan cultuuronderwijs. Met verschillende programma’s komen leerlingen in aanraking met professionele kunst én met de lokale culturele omgeving. Daarnaast ondersteunt Kunst Centraal KunstenHuis Idea bij de uitvoering van een verdiepend programma voor cultuureducatie. Ook het voortgezet onderwijs kan bij Kunst Centraal terecht voor advies, trainingen voor leerkrachten en projecten voor leerlingen. www.kunstcentraal.nl

 Panelgesprek bijeenkomst Anders Denken.
advertentie