GroenLinks , PvdA en SP steunen oproep Noodplan Armoede

5 september 2022 om 13:21 Overig

De kosten voor energie en boodschappen stijgen heel erg hard. Mensen met een minimum inkomen kunnen al langer de rekeningen niet betalen en nu zijn ook mensen met een modaal inkomen aan de beurt. Ook in gemeente De Bilt zien we steeds meer mensen die moeite hebben met rondkomen, aankloppen bij de voedselbank. We zien het aantal kinderen in armoede toenemen. De Biltse wethouders en fractievoorzitters van GroenLinks en PvdA, ondersteund door SP De Bilt, hebben daarom meegedaan met een oproep van hun partijen aan de landelijke regering voor een nationaal noodplan.

De gemeente kan een aantal maatregelen nemen tegen de stijgende kosten en om armoede tegen te gaan. In het coalitieakkoord van De Bilt zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt om mensen met schulden sneller te helpen door schulden over te nemen en het schuldhulpverleningstraject na twee jaar af te ronden. Ook moeten mensen kunnen bijverdienen in de bijstand. En het armoedebeleid wordt beter bekend gemaakt, zodat de mogelijkheden goed gebruikt worden. Jacomijn Baart, fractievoorzitter GroenLinks De Bilt: “Alle regelingen en extra potjes maken het alleen wel weer ingewikkelder voor mensen, en voor de organisatie die het allemaal moet uitvoeren. Dat moet ook simpeler kunnen. We willen daarom overleggen met het Rijk om een experiment basisinkomen te starten.” 

Tegen de hoge energiekosten helpt het natuurlijk als je huis goed geïsoleerd is maar niet iedereen kan dat zomaar betalen of weet hoe je hiervoor een subsidie moet aanvragen. Voor mensen die een woning huren is het helemaal lastig. Gija Schoor, fractievoorzitter PvdA de Bilt: “We kunnen als gemeente woningeigenaren en verhuurders niet dwingen om te isoleren, maar we kunnen wel helpen. Daarom wil de gemeente mensen helpen met bv een isoleerpakket, afspraken maken met Woonstichting SSW om sneller meer woningen te verduurzamen en met een duurzaamheidsloket waar je makkelijk met al je vragen terecht kunt.” 

Jacomijn Baart “Helaas stijgen de kosten nu zo hard dat de maatregelen in het coalitieakkoord van de Bilt niet voldoende zijn en ook niet snel genoeg komen. We roepen daarom het kabinet op om het bedrag en de mogelijkheden voor compensatie van inwoners die in de knel komen uit te breiden. De energietoeslag van honderden euro’s, alleen voor de mensen die tot 120 procent van het minimum verdienen, is echt niet genoeg.” In de oproep voor het noodplan staat ook dat het minimumloon sneller omhoog moet en dat er een nationaal akkoord met werkgevers en vakbonden over loonstijging moet komen, ook voor de middeninkomens. 

Menno Boer, fractievoorzitter SP de Bilt: “Veel inwoners van deze gemeente kunnen alleen dankzij toeslagen, subsidies en giften van familieleden rondkomen. En dat in een rijk land als Nederland, iedereen moet kunnen rondkomen”. Voor veel Nederlanders staan de seinen op rood. Wie boodschappen wil doen, de energierekening of de huur moet betalen merkt het in zijn portemonnee: het leven wordt snel duurder. Dit vraagt om een noodplan vanuit het Kabinet.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie