Gedeputeerde Mirjam Sterk wordt voorgedragen door het CDA als nieuwe gedeputeerde.
Gedeputeerde Mirjam Sterk wordt voorgedragen door het CDA als nieuwe gedeputeerde. Eigen foto

Mirjam Sterk op 1 CDA-lijst

Overig

DE BILT/ UTRECHT - Het CDA-bestuur in de provincie Utrecht heeft de advieslijst vastgesteld voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Gedeputeerde Mirjam Sterk voert de lijst aan voor de Provinciale Statenverkiezingen. Annemien van der Veen voert de lijst aan voor het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De leden stemmen op 29 september over de totale kandidatenlijsten. 

Bij de vorming van een nieuw college na de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart is Mirjam Sterk opnieuw de beoogde kandidaat voor de functie van gedeputeerde. Fractievoorzitter Chris Westerlaken is de tweede op de lijst. De huidige Statenleden Marlies Welschen, Gerdien Bikker en Marije Stegenga staan respectievelijk op plek 3, 5 en 9. Tineke Koelewijn heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode in de Staten. De eerste nieuweling op de lijst is Martijn Koren uit Bilthoven op de vierde plaats. Bij het opstellen van de lijst is gezocht naar een balans tussen ervaring en nieuwe gezichten, benodigde kennis van relevante dossiers, vertegenwoordiging vanuit de hele provincie met oog voor een goede evenwicht in diversiteit en achtergrond.

Kandidaat-lijsttrekker Mirjam Sterk: “Ik ben vereerd met het in mij gestelde vertrouwen. De uitdagingen zijn groot in de mooiste provincie van Nederland: hoe houden we een vitaal landelijk gebied, zorgen we goed voor onze kwetsbare natuur en houden we levendige steden waar het goed wonen en werken is. Graag zet ik me daar samen met alle andere CDA kandidaat-statenleden en u voor in.”

Bovenaan de advieslijst voor het waterschap HDSR staan nieuwe gezichten. Na kandidaat-lijsttrekker en beoogd Hoogheemraad Annemien van der Veen uit Maartensdijk volgen Robin Dorsman uit Woerden op plek 2 en Bram Beijer uit Houten op plek 3. Huidig fractievoorzitter Paul Bakker staat op de vierde plaats en huidig Hoogheemraad Karin Sommer op plaats vijf. Zij hebben aangegeven de komende periode ruimte te willen geven aan nieuwe gezichten en hun ervaring aan hen over te dragen.

Kandidaat-lijsttrekker Annemien van der Veen: “Waterbeheer is belangrijker dan ooit! Het CDA zet in op duurzame energie uit water en afval, op schoon water uit de kraan, droge voeten en een belangrijke rol voor burgers en boeren in het beheer. Op deze manier zijn we samen rentmeester van onze aarde.”

advertentie
advertentie