Afbeelding
Gemeente de Bilt

Reactie college De Bilt op afhaken grondeigenaren

23 januari 2023 om 16:36 Overig

College De Bilt in overleg met ontwikkelaars

BILTHOVEN Voor inwoners, bewonersverenigingen, ontwikkelaars, grondeigenaren, ondernemers, organisaties, college van B&W en andere belanghebbenden is het belangrijk een integrale gebiedsvisie voor Spoorzone Bilthoven op te stellen. Via een zorgvuldig participatieproces, samen met alle belanghebbenden komen we tot een overdacht plan voor stationsgebied Bilthoven. De gemeenteraad besluit donderdag aanstaande over het participatieplan. 

Het college is al geruime tijd in gesprek met de ontwikkelaars/grondeigenaren van de Timpe in het voorste terrein aan de rotonde bij de Rembrandt- en Jan Steenlaan. Gezamenlijk doel is afspraken maken over de manier waarop de partijen in samenhang met de op te stellen integrale visie hun plannen kunnen ontwikkelen en realiseren. Anne Marie ’t Hart: “We begrijpen dat sommige partijen zich zorgen maken en dat zij sneller met hun plannen willen beginnen. Het doel van ons overleg met deze partijen is dan ook om hen meer zekerheden te geven. Die willen we vastleggen in een intentieovereenkomst. We denken daarbij ook mee over de gewenste versnelling en hoe die te faciliteren. Doel is de opbrengst van het participatieproces over de integrale visie zo snel mogelijk ter beschikking te stellen. Zodat de Timpe op basis daarvan kan starten met het maken van een bestemmingsplan. Nadat de gemeenteraad een besluit op de visie heeft genomen kan de procedure voor hun bestemmingsplan direct starten, wat dan al rekening houdt met alle facetten van de integrale visie die door de raad wordt vastgesteld. Kortom, zij zijn wat ons betreft als eerste aan de beurt. Tegelijkertijd willen we natuurlijk recht doen aan een zorgvuldig participatieproces.”

Integrale visie is noodzaak 

Het opstellen van een integrale visie voor het stationsgebied Bilthoven is nodig om in beeld te

brengen op welke manier de gewenste opgaven voor wonen, werken en openbaar vervoer in te passen zijn in het gebied. Anne Marie ’t Hart: “Hoe passen we alle wensen voor dit gebied het beste in? We willen als gemeente voorkomen dat de plannen van ontwikkelaars niet uitvoerbaar blijken omdat deze niet blijken te passen bij de wensen. Het is een complexe ruimtelijke puzzel en het is zeer belangrijk voor de toekomst van Bilthoven dat we alles samen goed en zorgvuldig vormgeven. Het gaat immers om een visie op beeldbepalende locaties voor het centrum van Bilthoven en de route van het station naar het centrum van Bilthoven met winkels en horeca. Met een integrale visie voor het grote plangebied komen we ook tegemoet aan de wensen van bewonersverenigingen.

Woningbouw

Anne Marie ’t Hart: “We zijn ook al tijden in gesprek met andere grondeigenaren/ontwikkelaars aan de Rembrandtlaan over ontwikkelingen zoals woningbouw en een intentieovereenkomst om hen meer zekerheden te geven, al blijft de raad het orgaan wat de uiteindelijke beslissing neemt. Zij reageren positief en daar zijn we blij mee. Daarnaast zijn we zelf als gemeente eigenaar van gronden waar ontwikkelingen gepland zijn, namelijk de Driehoek en Julianalaan 1.
Spoorzone Bilthoven is een ideale locatie voor het bouwen van woningen voor bijvoorbeeld woningzoekenden uit onze gemeente. Het kan met een goed proces heel mooi gaan worden.”

Gemeenteraad aan zet

De gemeenteraad neemt komende donderdag 26 januari 2023 een besluit over het Participatieplan Spoorzone Bilthoven. Voor zo’n belangrijk onderwerp is gekozen voor een uitgebreid participatieproces. Mede naar aanleiding van wensen van bijvoorbeeld bewonersverenigingen. Een compact en kort participatieproces kan zorgen voor versnelling in de plannen van ontwikkelaars maar geeft weer minder tijd voor een mooi participatieproces. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het raadsvoorstel en/of eventuele aanpassingen meegeven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie

Meest gelezen

advertentie