Afbeelding
Provincie Utrecht

Gedeputeerden gaan in gesprek met inwoners provincie

7 september 2023 om 10:17 Overig

PROVINCIE UTRECHT Provinciale Staten willen dat Gedeputeerde Staten met de inwoners van de provincie Utrecht in gesprek gaan over het coalitieakkoord. Dat is de uitkomst van het debat dat Provinciale Staten gisteravond voerde over het coalitieakkoord.

In een voorstel, gesteund door een groot deel van de politieke partijen, staat dat deze inbreng van inwoners wordt gebruikt om het coalitieakkoord aan te vullen. Provinciale Staten debatteren in december opnieuw over wat deze gesprekken hebben opgeleverd. Dan is ook de financiële onderbouwing van het coalitieakkoord verder uitgewerkt.

Gedeputeerde Has Bakker is blij met deze wens van Provinciale Staten. “Door de snelheid van de coalitieonderhandelingen was er onvoldoende tijd om in de provincie bij maatschappelijk organisaties, gemeenten en waterschappen, ondernemers en inwoners het gesprek aan te gaan”, aldus Bakker.

“Voor het succes van het coalitieakkoord is dit van groot belang. Gedeputeerde Staten pakken graag de handschoen op om de komende tijd dat gesprek aan te gaan. Hiermee geven we ook invulling aan deze breed gedeelde wens bij Provinciale Staten”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie