Afbeelding
Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Opstalverzekering en VvE: hoe werkt dat?

2 mei 2023 om 10:32 Partnercontent

Als eigenaar van een appartement ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en draag je bij aan het onderhoud en beheer van het gebouw. Eén van de taken van de VvE is het afsluiten van een opstalverzekering. Maar hoe werkt dat precies en waar moet je als eigenaar op letten? We vertellen je graag meer.

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal dekt. Onder opstal wordt verstaan: het gebouw en alle onroerende zaken die daarmee verbonden zijn, zoals de fundering, muren, daken, vloeren en leidingen. Een opstalverzekering dekt schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, wateroverlast, storm of inbraak. Ook schade aan gemeenschappelijke ruimtes zoals liften en trappenhuizen vallen onder de dekking.

De opstalverzekering en de VvE

Als eigenaar van een appartement ben je samen met de andere eigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het gebouw. De VvE speelt hierin een belangrijke rol. Eén van de taken van de VvE is het afsluiten van een opstalverzekering. Dit is zelfs verplicht volgens de wet.

De opstalverzekering van de VvE dekt de schade aan het gebouw en de gemeenschappelijke ruimtes. Daarnaast dekt de verzekering ook aansprakelijkheid van de VvE als gevolg van schade aan derden. Dit betekent bijvoorbeeld dat als er tijdens onderhoudswerkzaamheden schade wordt veroorzaakt aan de woning van een buurman, de opstalverzekering van de VvE deze schade vergoedt.

Als eigenaar van een appartement betaal je maandelijks een bijdrage aan de VvE. Een deel van deze bijdrage is bestemd voor de opstalverzekering. De hoogte van de premie wordt bepaald op basis van het bouwjaar, de herbouwwaarde en het soort gebouw. De opstalverzekering moet worden afgesloten bij een verzekeraar die is erkend door de VvE.

Waar moet je als eigenaar op letten?

Als lid van een VvE is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de opstalverzekering en waar je op moet letten.

Voldoende dekking

Het is belangrijk dat de opstalverzekering van de VvE voldoende dekking biedt om de gemeenschappelijke delen van het gebouw te kunnen herstellen of herbouwen bij schade. Het is verstandig om de herbouwwaarde van het gebouw regelmatig te laten berekenen door een deskundige, zodat de verzekering de juiste dekking biedt. Een te lage dekking kan leiden tot onderverzekering, waarbij de vergoeding bij schade niet voldoende is om de herstelkosten te dekken. Een te hoge dekking kan daarentegen leiden tot onnodig hoge premies.

Aansprakelijkheid

Naast dekking voor materiële schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, is het ook belangrijk om te kijken naar de aansprakelijkheidsdekking van de opstalverzekering. Hierbij gaat het om de dekking voor schade aan derden als gevolg van bijvoorbeeld een gebrek aan het gebouw. Het is belangrijk dat de opstalverzekering van de VvE voldoende aansprakelijkheidsdekking biedt om de VvE en haar leden te beschermen tegen eventuele claims.

Uitsluitingen en eigen risico

Het is belangrijk om goed te kijken naar de uitsluitingen en het eigen risico van de opstalverzekering. Uitsluitingen zijn bepaalde gevallen waarbij de verzekering geen dekking biedt, zoals schade als gevolg van aardbevingen. Het eigen risico is het bedrag dat de VvE zelf moet betalen bij schade voordat de verzekering in werking treedt. Het is belangrijk om te kijken naar de hoogte van het eigen risico en of dit voor de VvE financieel haalbaar is.

Verzekerde bedragen per gebeurtenis

Het is ook belangrijk om te kijken naar de verzekerde bedragen per gebeurtenis. Dit is het maximale bedrag dat de verzekering zal uitkeren bij schade door bijvoorbeeld brand of inbraak. Het is belangrijk om te controleren of deze bedragen voldoende zijn om de herstelkosten te dekken en of er eventueel aanvullende verzekeringen nodig zijn.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie