Burgemeester Potters kijkt in zijn nieuwjaarspeech kritisch naar hoe we een leven met corona vorm kunnen geven. "Het virus is de druppel die de emmer liet overlopen."
Burgemeester Potters kijkt in zijn nieuwjaarspeech kritisch naar hoe we een leven met corona vorm kunnen geven. "Het virus is de druppel die de emmer liet overlopen." Gemeente De Bilt

Burgemeester Potters: ‘we moeten niet onszelf maar elkaar centraal zetten’

Politiek

Geen nieuwjaarsreceptie, wel online speech van burgemeester Potters

“We kunnen zelf veel doen om onszelf én onze samenleving Corona-proof te maken. Daar hebben we geen maatregelen of lockdowns voor nodig.” Dat stelt burgemeester Potters in zijn online nieuwjaarsspeech. In zijn speech zoomt burgemeester Potters in op de lastige tijd waarin we nu leven in de coronacrisis en hoe we met elkaar een leven met corona kunnen vormgeven. En daarbij de vraag stelt hoe we overeind kunnen blijven in deze ‘storm’. 

Vertrouwen in elkaar

Burgemeester Potters: “Om overeind te blijven in deze storm, focus ik op mensen die elkaar durven te vertrouwen in plaats van elkaar te wantrouwen. Want door elkaar niet te vertrouwen, brengen we het slechtste in elkaar naar boven en groeien we uit elkaar. Maar juist wie vertrouwen geeft, wordt vertrouwd.”

De burgemeester benadrukt daarom dat we niet onszelf maar ‘elkaar’ centraal moeten zetten. “Dat we redeneren: Wat goed is voor de samenleving, is vanzelfsprekend ook goed voor mij. In plaats van: Wat goed is voor mij, moet ook maar goed zijn voor de samenleving.” Zo haalt hij aan dat we zelf ons aan maatregelen kunnen houden, ook als wanneer dat niet is voorgeschreven. Bijvoorbeeld standaard de anderhalve meter aanhouden, een mondkapje dragen op plekken waar veel mensen samen komen en grote bijeenkomsten plannen in de zomer en het voorjaar als het virus het minst agressief is. “Als dít ons nieuwe normaal wordt, geeft ons dat meer ruimte. Dan worden we weer echt een samen-leving.”

Gezamenlijk belang

Ook benoemt de burgemeester het gezamenlijk belang dat we met elkaar hebben, zeker in deze coronacrisis maar ook daarbuiten: “We zien heel goed, dat de samenleving met veel meer worstelt, dan met Corona alléén. Er is groeiende ongelijkheid; er is een klimaatcrisis; er is een crisis op de woningmarkt. Het virus is de druppel die de emmer liet overlopen. Waardoor we elkaar met argwaan zijn gaan bekijken.” 

De burgemeester benadrukt daarom dat we niet onszelf maar ‘elkaar’ centraal moeten zetten. “We hoeven niet te accepteren dat er breuklijnen ontstaan tussen vrienden die voorheen onafscheidelijk waren. Tussen familieleden die ten diepste verbonden waren. Tussen buren die met elkaar konden lezen en schrijven. Tussen partijen die voorheen over de verschillen heen met elkaar konden samenwerken. Alleen maar omdat we verschillend naar de wereld kijken. Ja, er is een individueel belang. Ja, er zijn deelbelangen. Maar bovenal is er gezamenlijk belang! Als dát je uitgangspunt is, is het veel gemakkelijker om geduld te hebben met elkaar.”

Traditiegetrouw spreekt burgemeester Potters tijdens de nieuwjaarsreceptie de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners toe. Vanwege de huidige lockdown is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Mathildezaal helaas ook dit jaar niet mogelijk. Daarom is ook dit jaar deze nieuwjaarsspeech digitaal te bekijken en te beluisteren via de gemeentelijke website www.debilt.nl/nieuwjaar.

advertentie