Afbeelding
Ralph Jacobs

Motie VVD en GL aangenomen

8 maart 2023 om 10:44 Politiek

DE BILT De VVD en GroenLinks hebben afgelopen week samen een motie ingediend over de vierde aanvliegroute van Schiphol. De motie roept het college op om Biltenaren te beschermen tegen mogelijk extra vliegverkeer boven de gemeente. De motie is unaniem aangenomen door de raad.

Er staat dat de gemeente als stakeholder voor 1 mei een duidelijk standpunt inneemt om het leefmilieu te beschermen tegen extra vliegverkeer boven gemeente De Bilt wegens geluidshinder, uitstoot en depositie. Ook roepen beide partijen het college op in gezamenlijkheid met provincie Utrecht en andere decentrale overheden dit standpunt krachtig en volhardend over te brengen aan de centrale overheid tijdens de nadere uitwerking van de vliegroutes via een gericht gebiedsadvies. Ten slotte willen de partijen dat het college de raad en de inwoners van gemeente De Bilt actief informeert over ontwikkelingen op dit dossier.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie