In de omgevingsvisie - gestart in december 2020 - staat hoe het college de leefomgeving de komende 20 jaar gaat ontwikkelen.
In de omgevingsvisie - gestart in december 2020 - staat hoe het college de leefomgeving de komende 20 jaar gaat ontwikkelen. Aneo Mario Koning

‘Document voor iedereen’

10 maart 2023 om 15:17 Politiek

DE BILT De gemeente De Bilt heeft donderdag 9 maart het voorontwerp van de Omgevingsvisie aan de raadsleden gepresenteerd. De Omgevingsvisie moet volgens het college straks een aansprekend perspectief bieden op de leefomgeving in 2040. Het gaat daarbij om belangrijke ruimtelijke opgaven, zoals wonen, economie, mobiliteit, natuur, landschap, gezondheid en duurzaamheid.

Door: Bart van der Spek

In de omgevingsvisie - gestart in december 2020 - staat hoe het college de leefomgeving de komende 20 jaar gaat ontwikkelen, wil behouden en verder wil ontwikkelen. De omgevingsvisie geeft een samenhangend toekomstbeeld voor de gemeente. Dit is een lange termijnvisie met kaders voor ontwikkelingen en initiatieven. In de Omgevingsvisie De Bilt 2040 staan straks drie kernwaarden oftewel ambities centraal: we kunnen allemaal meedoen, fijn wonen én prettig werken en winkelen. 

Het 111 pagina’s tellende voorontwerp is een eerste concept. Er staat bijvoorbeeld in hoe het vergezicht is wat betreft woningbouw en de energietransitie. Het college en de Raad kunnen - net als andere stakeholders - reflecteren op dit voorontwerp. De provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en maatschappelijke instanties kunnen op 16 maart er tekstueel nog naar kijken. Ook vraagt de gemeente de inwoners tijdens ‘de maand van de leefomgeving’ weer naar hun mening over het stuk.

REFLECTIES Voor eind maart ontvangt de gemeente graag alle reflecties op het voorontwerp. Eind april ligt het ontwerp voor aan het college die het vaststelt waarna nog een formele zienswijzeprocedure gaat gelden. Na verwerking in een reactienota gedurende de zomermaanden wordt in september de definitieve versie in de raad besproken.

Wethouder Pim van de Veerdonk (onder meer Beheer openbare ruimte)  is trots op de eerste versie. “Het document spreekt een brede doelgroep aan en geeft de kracht van de gemeente De Bilt weer. We hebben nu eenmaal een grote variëteit aan leefomgevingen hier.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie