De gemeente gaat fors investeren in eigen personeel.
De gemeente gaat fors investeren in eigen personeel. Aneo Mario Koning

Forse investering personeel

10 maart 2023 om 15:20 Politiek

DE BILT De gemeente De Bilt wil voor een goed niveau van dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan, nu en in de toekomst. Maar ze vindt het verder ook belangrijk om een goede werkgever te zijn waarbij een goede balans tussen werk en privé centraal staat. In het raadsvoorstel ‘Versterken vitale organisatie’ is uitbreiding gevraagd voor de loonsom om deze doelen te borgen. In de raadsvergadering van 7 maart heeft de raad dit voorstel aangenomen. 

Er komt een aantal maatregelen met het doel een goede balans tussen capaciteit, maatschappelijke opgaven en regulier werk te creëren. “Op deze manier blijft de gemeente De Bilt een aantrekkelijke werkgever waar onze medewerkers graag werken en blijven werken. Maar die ook aantrekkelijk is voor nieuwe medewerkers”, stelt ze.

“Van de gemeente wordt steeds meer gevraagd. Denk aan de klimaatverandering, woningnood, opvang van vluchtelingen- en asielopvang, veiligheid, jeugdzorg, WMO, digitalisering en cyberveiligheid. Dat vraagt goede mensen.”

Net als commerciële bedrijven worden ook gemeenten geconfronteerd met de overspannen arbeidsmarkt. Met dit maatregelenpakket kan de gemeente als werkgever beter concurreren op de arbeidsmarkt. “Dit gaat om een concurrerend salaris, goede secondaire arbeidsvoorwaarden en uitbreiding van de capaciteit voor een realistisch takenpakket.”

CRUCIAAL Investeren in de ambtelijke organisatie vindt de gemeente dus cruciaal om een goede kwaliteit van dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners te kunnen blijven bieden. En alle opgaven waar we als gemeente aan werken aan te kunnen pakken. De structurele investering betreft uitbreiding met 10 procent op de loonsom en voor de komende twee jaar een extra impuls van 5 procent op de huidige loonsom.

Gemeentesecretaris Roelof van Netten: “Werken voor een gemeente als De Bilt is heel leuk. De collega’s kennen elkaar en zorgen samen voor een goede werksfeer. Samen met onze burgemeester en wethouders zetten onze mensen zich elke dag in voor de inwoners en ondernemers. En werken we aan al die uitdagende opgaven. Ik ben trots op wat onze organisatie presteert. En blij dat onze gemeenteraad in onze mensen investeert!”

BELANGRIJK Tijdens de behandeling in de gemeenteraad is de dekking voor de investering uitgebreid aan bod gekomen. Burgemeester Sjoerd Potters: “Het is belangrijk dat – naast deze uitgaven voor het versterken van onze organisatie - onze financiële positie op orde blijft. Hier is uitgebreid naar gekeken en in de gemeenteraad waren vragen gesteld of er voor de komende jaren wel voldoende financiële ruimte is. Door het college is op deze vragen antwoord gegeven. En bleek dat inderdaad het geval te zijn. Ondanks dat het een prognose blijft, geeft dit in voldoende mate dekking voor de voorstellen ‘Uitbreiden griffie’ en ‘Versterken vitale organisatie’ waar ik als burgemeester alleen maar tevreden mee kan zijn. 

Blijft staan dat de investeringen in de griffie en de organisatie omvangrijk zijn en we goed op ons huishoudboekje blijven letten de komende tijd zodat ook eventuele financiële tegenvallers dit jaar opgevangen kunnen worden.”

Het voorstel om te investeren in de gemeentelijke organisatie heeft de gemeenteraad bijna unaniem aangenomen. Op 23 februari was de eerste vergadering erover. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie