Dit groene vlakke landschap blijft leeg nu hier niet de 240 meter hoge windmolens geplaatst mogen worden.
Dit groene vlakke landschap blijft leeg nu hier niet de 240 meter hoge windmolens geplaatst mogen worden.

Vechten tegen windmolens

23 mei 2023 om 08:41 Politiek Tips van de redactie

Maartensdijk Het stormt in de dorpen Maartensdijk en Hollandsche Rading als het aankomt op de plaatsing van 240 meter hoge windmolens. Gemeente De Bilt schakelde het adviesbureau Bosch & van Rijn in voor het vinden van mogelijke locaties. De vraag rijst of de huidige aangewezen gebieden voldoen aan de wettelijke regels. 

Door Astrid van Walsem

Het voornemen om de ijzeren giganten langs de A27 en A28 in de omgeving van Hollandse Rading en Maartensdijk te plaatsen, riep grote weerstand op bij de inwoners van de dorpen. Dit leidde tot een protestactie waarbij ongeveer 11.000 handtekeningen verzameld zijn waar ook de handtekeningen bij zitten van de mensen die tegen de plaatsing van windturbines zijn om en bij Lage Vuursche. Daarna verscheen er een manifest van Energie de Bilt en werden er inspraak- en participatieavonden georganiseerd. In deze periode rees het vermoeden dat de mogelijke aangewezen locaties niet voldeden aan de gestelde bouwhoogte beperking van 100 meter die geldt rondom vliegveld Hilversum.

Volgens de Maartensdijkse Edwin Plug trok de gemeente De Bilt zich niks aan van dit vermoeden. Plug: “Gaandeweg kreeg ik door dat er iets niet klopte in het rapport van Bosch & van Rijn en ben ik in de materie gedoken. Een paar uurtjes speuren op het internet leverde een schat aan informatie op zoals het feit dat rondom het vliegveld Hilversum een bouwhoogte beperking van 100 meter geldt. Ik vind het onbegrijpelijk dat de gemeente en het adviesbureau niks met deze informatie gedaan hebben.” Plug stuurde zijn bevindingen door naar gemeente De Bilt waarna deze navraag deed bij de provincies Utrecht en Noord-Holland. Provincie Noord-Holland bevestigde de aanwezigheid van de cirkels met een 5100 meter hoogtebeperking rondom Hilversum en was verbaasd dat dit feit niet opgenomen was in het bestemmingsplan van de gemeente. Plug: “In mijn ogen betekent dit dat de gemeente De Bilt onzorgvuldig te werk is gegaan. Deze input had eigenlijk al in de eigen bestemmingsplannen opgenomen moeten zijn. Dit alles brengt het college, waarvan de zoektocht naar geschikte locaties al veel publieke onrust heeft gecreëerd, natuurlijk best in een lastig pakket. Ze hebben veel geld aan onderzoeken uitgegeven, de locaties bij de A27 waren al min of meer aangewezen en dan blijkt alles in feite dus “waardeloos”, omdat restricties vanuit Hilversum vergeten zijn. Mijn persoonlijke mening is dat het zonde is van het geld en alle energie die er in gestoken is. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden, wanneer men zorgvuldiger te werk was gegaan was.”

Wethouder Hagedoorn laat weten: “Bureau Bosch & Van Rijn is uitgegaan van de gegevens zoals die beschikbaar zijn op een viewer die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt gehanteerd. Onlangs is duidelijk geworden dat de informatie op die viewer niet overeenkomt met de informatie zoals die wordt gehanteerd door provincie Noord-Holland. Het gaat hierbij zowel om de omvang van hoogtebeperkingen (cirkels) als om de interpretatie daarvan (toetsingsvlak versus restrictievlak). Het college onderzoekt op dit moment locaties tot 1 kilometer links en rechts van A27 en A28 in onze gemeente.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie