Het Brugklasteam van Het Nieuwe Lyceum kijkt ernaar uit weer nieuwe brugklasleerlingen te mogen verwelkomen
Het Brugklasteam van Het Nieuwe Lyceum kijkt ernaar uit weer nieuwe brugklasleerlingen te mogen verwelkomen Het Nieuwe Lyceum

Zaterdag 22 januari open dag Het Nieuwe Lyceum

11 januari 2022 om 16:17 Zakelijk

Het Nieuwe Lyceum is een middelbare school in Bilthoven voor havo, vwo en gymnasium leerlingen. Brugklasleerlingen die van de basisschool een havo-, havo/vwo-, of vwo-advies hebben gekregen zijn er van harte welkom. Marjolein Regtuijt, teamleider vwo onderbouw en Jeroen Janssen, teamleider havo onderbouw vertellen over de voorlichtingsavonden, de open dag en wat Het Nieuwe Lyceum zo’n fijne school maakt. 

VOORLICHTINGSAVONDEN Op woensdag 19 januari en donderdag 20 januari tussen 19:30 en 20:30 zullen door Het Nieuwe Lyceum digitale voorlichtingsavonden georganiseerd worden voor ouders om zich te oriënteren op de vervolgstap van hun kind. “Kinderen zijn overigens ook welkom om aan te sluiten” vertelt Marjolein Regtuijt. “Tijdens deze voorlichtingsavonden zullen ouders en kinderen middels een korte introductiefilm kennis maken met de school en het soort onderwijs dat op Het Nieuwe Lyceum wordt gegeven. Hierin komen docenten en leerlingen aan het woord en worden diverse aspecten belicht, zoals hoe wordt binnen en buiten de klas les gegeven, hoe het is om als brugklasser naar een middelbare school te gaan en hoe word je door Het Nieuwe Lyceum opgevangen? Aansluitend vindt er een live tafelgesprek plaats waarbij vragen gesteld kunnen worden die direct beantwoord zullen worden”. Aanmelden voor de voorlichtingsavonden hoeft niet, de link die toegang biedt zal verschijnen op de website van de school, www.hetnieuwelyceum.nl.  

OPEN DAG Het liefst had Het Nieuwe Lyceum alle potentiële brugklasleerlingen natuurlijk persoonlijk op school willen verwelkomen. Helaas dwingen de huidige coronamaatregelen tot creatieve oplossingen en zodoende zal de open dag dit jaar (wederom) digitaal plaatsvinden, en wel op zaterdag 22 januari. “Deze open dag is erop gericht de leerlingen kennis te laten maken met de school en ze te laten proeven aan het middelbaar onderwijs. Zo zijn er die dag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur online lessen te volgens middels live streams waarbij de leerlingen per live stream kunnen kiezen voor drie verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld Spaans, Aardrijkskunde, Wiskunde, Duits of Geschiedenis. Ook is er tijdens elke live stream een mogelijkheid om in gesprek te gaan met leerlingen van de leerlingenraad, teamleiders, docenten of mentoren” aldus Jeroen Janssen. Voor de open dag is aanmelden eveneens niet nodig. De link naar de open dag zal op 22 januari op de website worden gezet.

STARTEN ALS BRUGKLASSER Nog voordat de grote vakantie begint, worden alle toekomstige brugklasleerlingen uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag op school. Tijdens deze middag leren zij hun mentor en klasgenootjes kennen. “Dit helpt om het buikpijngevoel bij de leerlingen in de grote vakantie weg te nemen, omdat ze nu weten met wie ze te maken zullen krijgen op hun nieuwe school” vertelt Regtuijt. Na de grote vakantie is het dan eindelijk zover en mogen de leerlingen gaan starten als brugklasser op de middelbare school. Het Nieuwe Lyceum zorgt ervoor dat de leerlingen rustig kunnen wennen aan de nieuwe omgeving. Dat betekent dat de eerste schoolweek een introductieweek zal zijn. “In die week leren ze de school en elkaar kennen en worden er leuke activiteiten georganiseerd, waaronder een brugklasfeest. In hun brugklasjaar zullen alle leerlingen naast de mentoren ook aan de hand genomen worden door leerling-mentoren. Dat zijn bovenbouwleerlingen die de brugklasleerlingen helpen hun weg te vinden op Het Nieuwe Lyceum. Zij leggen hen bijvoorbeeld uit hoe je omgaat met plannen en huiswerk maken” aldus Jeroen Janssen.

AANTREKKELIJKE SCHOOL Wat maakt Het Nieuwe Lyceum een aantrekkelijke school om voor te kiezen? “Het Nieuwe Lyceum is dé school voor modern klassikaal onderwijs” legt Marjolein Regtuijt uit. “Dat houdt in dat de klas de basis is en elk lesuur start met de docent en leerlingen in het lokaal. De leerlingen krijgen uitleg van de docent en gaan van daaruit aan de slag met de lesstof. Dat kan plaatsvinden in de klas of daarbuiten, op het studieplein. Elke afdeling heeft een eigen vleugel in de school en elke vleugel heeft een eigen studieplein. Je zou het kunnen zien als een soort kleine schooltjes in de school. Daar loopt een teamassistent rond die de leerlingen begeleidt. Voor brugklassers is het prettig om te weten dat zij met alle andere brugklassers een eigen vleugel hebben waar zich ook de mentoren en docenten bevinden, de klaslokalen en de kluisjes”. 

Op Het Nieuwe Lyceum wordt ook ruimte gegeven voor het ontwikkelen van andere talenten van de leerlingen, zoals bijvoorbeeld zang, dans, muziek, sport of koken. “De laatste twee lesuren op de woensdagmiddag worden doorgaans ingericht voor dit soort activiteiten” vertelt Janssen. “Het is fijn om even niet met lesstof bezig te zijn en iets anders te doen, dat brengt een andere mindset met zich mee”. Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen meerdere keren kiezen voor een activiteit en zodoende uitvinden wat bij hen past. 

Het is goed om te weten dat leerlingen die zich in de eerste aanmeldingsronde in april bij Het Nieuwe Lyceum aanmelden, verzekerd zijn van een plek. Geen onzekerheden met lotingen of beperkte leerlingenaantallen dus. Bij de inschrijving mogen leerlingen één vriendje of vriendinnetje opgeven waarbij ze graag in de klas willen komen en aan die wens wordt sowieso voldaan.

Door Leonie Kapiteyn

De scholen zijn weer open en daar is ook Het Nieuwe Lyceum zeer verheugd over. Het is fijn dat de leerlingen weer klassikaal les mogen volgen. Toch zullen de voorlichtingsavonden en de open dag voor toekomstige brugklasleerlingen en hun ouders dit jaar nog digitaal plaatsvinden.

De centrale hal van Het Nieuwe Lyceum waar leerlingen van de hele school samen komen
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie