In Westbroek hebben proactieve starters in eigen beheer een aantal huizen laten bouwen. Dit artikel is aangeboden door de ChristenUnie De Bilt. Meer over ons verkiezingsprogramma kunt u lezen via debilt.christenunie.nl
In Westbroek hebben proactieve starters in eigen beheer een aantal huizen laten bouwen. Dit artikel is aangeboden door de ChristenUnie De Bilt. Meer over ons verkiezingsprogramma kunt u lezen via debilt.christenunie.nl Jaco de Rooij

Onze leefomgeving voor iedereen

Zakelijk

DE BILT Van 14 tot 16 maart 2022 mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als ChristenUnie De Bilt willen we het beste voor iedereen! Dat is ons motto voor deze verkiezingscampagne. In een serie van zeven afleveringen vertellen we graag iets over ons verkiezingsprogramma. Deze eerste aflevering gaat over onze leefomgeving en vooral in relatie tot samenwerking in de wijk, de kern, de hele gemeente.

In een toekomstbestendige samenleving werken mensen nauw met elkaar samen, waar nodig met hulp vanuit de overheid. De ChristenUnie is dankbaar voor al het werk dat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Daarom wil de ChristenUnie dat inwoners vrijwilligerswerk kunnen doen naast een uitkering. Ook vinden we het belangrijk dat een mantelzorger goed wordt ondersteund en dat vluchtelingen vrijwilligerswerk kunnen doen.

[SAMENWERKING TUSSEN INWONERS EN GEMEENTE] Er liggen grote opgaven op het vlak van wonen, de energie- en warmtetransitie en het sociaal domein. Wederzijds vertrouwen is heel belangrijk voor een goede samenwerking tussen inwoners en gemeente. Helaas is het vertrouwen van onze inwoners in het gemeentebestuur de laatste jaren steeds verder gedaald. Dat is een onwenselijke ontwikkeling, zeker nu. De ChristenUnie vindt dat de gemeente te vaak de deskundigheid en betrokkenheid van inwoners onderschat. De gesprekken zullen minder stroef verlopen als de gemeente meer in vertrouwen aan inwoners overlaat. Dat geldt voor zowel het sociaal domein, als de economische ontwikkelingen en de openbare ruimte.

We willen graag dat de gemeente meer ruimte geeft aan eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Geef de goede ideeën van de inwoners meer handen en voeten door heldere kaders te stellen én durf mee te denken in creatieve oplossingen. Zo hebben proactieve starters in Westbroek in eigen beheer een aantal huizen laten bouwen. Als dat vaker lukt, staat de gemeente minder boven en meer náást de inwoners. Wij willen dat belanghebbenden in een vroegtijdig stadium hun mening kunnen geven en inbreng kunnen leveren als nog écht invloed uitgeoefend kan worden op gemeentelijke voorstellen, zoals een conceptbestemmingsplan.

De afgelopen jaren hebben verschillende plannen stof doen opwaaien. Nieuwbouwplannen waar de inwoners en maatschappelijke organisaties protest tegen aantekenen, hetzij door bouwen in beschermd natuurgebied, hetzij door niet bouwen voor eigen inwoners (starters en senioren) met oog voor creatieve oplossingen (tiny houses, Knarrenhof©) of doordat zichtlijnen onvoldoende worden behartigd. Een zonnepanelenveld, dat niet doorging omdat de inwoners onvoldoende zijn betrokken en er voor omwonenden geen voordeel was (noch eigen beheer). Alle woningbouwplannen én plannen met betrekking tot zonnepanelenvelden dienen nadrukkelijk in samenspraak met buurtbewoners in de leefomgeving ingepast te worden. Ook in het sociaal domein is het goed dat de gemeente goed én tijdig communiceert met inwoners (en gemeenteraadsleden): de recente discussies omtrent Fivoor/Wier tonen dat des te meer aan.

Connie Brouwer, lijsttrekker CU.

Dit zakelijke artikel is aangeboden door de ChristenUnie De Bilt.

advertentie