De Bilt overweegt basisbaan

De gemeente De Bilt wil onderzoek doen naar de mogelijkheden van een experiment met een basisbaan voor mensen met een bijstandsuitkering. Die kunnen dan op basis van een tijdelijk contract en tegen minimumloon zinvol maatschappelijk werk doen en zo een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Raadsleden van zes fracties (Beter De Bilt, CDA, D66, Fractie Brouwer, GroenLinks en PvdA) hadden voor een dergelijk experiment gepleit en het college van B&W laat weten bereid te zijn tot een onderzoek in samenwerking met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Met deze gemeenten werkt De Bilt al samen via de Regionale Sociale Dienst en de BIGA.

Het idee van de Basisbaan is afkomstig uit het rapport ‘Het betere werk’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). In onder meer de gemeenten Groningen en Oude IJsselstreek lopen hiermee experimenten, gericht op mensen voor wie een reguliere betaalde baan niet haalbaar is. Ook het Biltse college voelt veel voor dit idee, maar wijst erop dat hiervoor een breed draagvlak, zorgvuldige afweging, extra middelen en personele capaciteit nodig zijn. Niettemin zijn B&W bereid hierover in gesprek te gaan met de andere gemeenten en de uitvoeringsorganisaties en vervolgens met de betrokken cliëntenraden. Zij verwachten de raad hierover in het eerste kwartaal van 2021 te kunnen rapporteren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden