<p>Connie Brouwer</p>

Connie Brouwer

(Foto: Bea Blauwendraat)

Connie Brouwer beoogd lijsttrekker ChristenUnie De Bilt

Op 22 februari heeft de algemene ledenvergadering van de ChristenUnie De Bilt de beoogde top van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Beoogd lijsttrekker is Connie Brouwer. Zij is momenteel nog raadslid voor de Fractie Brouwer, maar maakt na de verkiezingen de overstap naar de ChristenUnie. Het huidige raadslid voor de ChristenUnie, Theo Aalbers, neemt de tweede plaats in op de kieslijst. 

De Bilt - Connie Brouwer is al zo’n zeven jaar gemeenteraadslid voor een lokale partij. De afgelopen jaren hebben zij en Theo Aalbers, beiden éénmansfracties, veel samen gewerkt. Connie is er in de loop van de afgelopen jaren achter gekomen dat zij met haar gedachtegoed op veel gebieden eigenlijk heel goed past bij de christelijk sociale politiek van de ChristenUnie.
Haar aandacht in de raad gaat vooral uit naar het sociaal domein, naar hen die onze zorg en aandacht het meest nodig hebben, en naar goed rentmeesterschap: zorgvuldig omgaan met energie en natuurlijke hulpbronnen. Zij vindt het goed betrekken van burgers bij grote raadsonderwerpen, zoals sociaal domein, woningbouw, energietransitie en bestemmingsplannen heel belangrijk. Naar haar mening kan de gemeente daar nog veel aan verbeteren. Connie Brouwer voelt zich een gezegend mens dat zij haar kennis van en ervaring met de uiteenlopende beleidsterreinen én de Biltse politiek nu in dienst mag stellen van de ChristenUnie.

Theo Aalbers gaf het bestuur van de ChristenUnie te kennen zich in de volgende raadsperiode nog volop in te willen zetten voor de ChristenUnie, maar niet meer als lijsttrekker/fractievoorzitter. Hij heeft de afgelopen jaren de samenwerking met Connie Brouwer, Otto Oussoren (commissielid van de ChristenUnie) en de steunfractie van de ChristenUnie als heel prettig ervaren. Theo Aalbers ziet er dan ook naar uit de prettige samenwerking in de volgende raadsperiode voort te zetten.

Bestuursvoorzitter Martin van der Grift is blij met deze beoogde top van de kieslijst. Zeer ruime ervaring, vernieuwing en continuïteit komen op de kieslijst heel mooi samen met deze invulling van de topposities. In het najaar zal de algemene ledenvergadering van de ChristenUnie De Bilt de definitieve kieslijst vaststellen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden