Logo biltschecourant.nl


Inwoners van Westbroek bespreken, met de aanwezige gemeenteambtenaren, de verkeerssituatie in het dorp.
Inwoners van Westbroek bespreken, met de aanwezige gemeenteambtenaren, de verkeerssituatie in het dorp.

Westbroekers en gemeente bespreken verkeersveiligheid

Westbroek - Maandag 29 mei bogen enkele tientallen inwoners van Westbroek, medewerkers van de gemeente, de wijkagent en gebiedswethouder Ebbe Rost van Tonningen zich op uitnodiging van het Dorpsberaad over de verkeersveiligheid en het sluipverkeer in het dorp.

De smalle wegen in en rond Westbroek worden benut door fietsers, automobilisten en zwaar verkeer. Ook ligt het dorp op een favoriete sluiproute om de spits op de snelwegen te omzeilen. Volgens inwoners leidt dit vaak tot ongewenste en onveilige situaties. 

In groepen zijn de knelpunten en mogelijke maatregelen en oplossingen in beeld gebracht en met elkaar besproken. Aan de orde kwamen onder andere de maximumsnelheid, het vrachtverkeer, het sluipverkeer en de openbare verlichting. Uit alle aanwezigen is een werkgroep van inwoners, ondernemers en gemeente samengesteld die op korte termijn de opbrengst van de avond uitwerkt en tot een set gedragen en uitvoerbare maatregelen probeert te komen.

Integrale aanpak
Deze vorm van samenwerking, waarbij de gemeente meer aansluit bij initiatieven of belangrijke thema's van inwoners, past bij de nieuwe, gebiedsgerichte manier van werken van de gemeente. Hierbij kijkt de gemeente in samenhang naar alle thema's die spelen en probeert daarbij lokale inzet en kennis te benutten om tot gedragen oplossingen voor vraagstukken te komen. Deze aanpak bleek ook te werken rond de wateroverlast in het dorp. Met de inwoners van Hollandsche Rading werkt de gemeente al langer op deze manier samen.


 

Reageer als eerste
Meer berichten