Logo biltschecourant.nl


Wethouder Rost van Tonningen (links) en Han Baartmans openden in de Traverse van het gemeentehuis in De Bilt de expositie van FCB.
Wethouder Rost van Tonningen (links) en Han Baartmans openden in de Traverse van het gemeentehuis in De Bilt de expositie van FCB.

Opening jaarlijkse expo FCB in gemeentehuis

Op vrijdag 30 juni werd in de Traverse van het gemeentehuis in De Bilt de jaarlijkse expositie geopend van Fotoclub Bilthoven e.o. De feestelijke opening werd verricht door wethouder E. Rost van Tonningen in samenwerking met de erevoorzitter van de fotoclub Han Baartmans.

De Bilt - De wethouder sprak bij de expositieopening over de "vergevorderde amateurs" van de fotoclub en vertelde dat hij alvast een kijkje genomen bij de foto's. “Er straalt een rust uit van het kijken naar de beelden. Je moet ze in stilte beleven en tot je laten komen, in meditatie ondergaan". Hij zei verheugd te zijn over het feit dat de leden samenwerken met andere initiatieven in de gemeente, zoals met de jaarlijkse Kunstmarkt die in september wordt georganiseerd.

Daarna was de eer aan Han Baartmans die in 1980 aan de wieg stond van de oprichting van de fotoclub. "De eerste tien jaar in het bestaan van de fotoclub werd er geen enkele expositie gehouden. We waren een vrijgevochten stelletje amateurfotografen, die geen lid van een bond wilden zijn en ook niet van wedstrijden hielden! Wel onderschreef men het motto 'sociaal contact door middel van fotografie' en dat is nu na 27 jaar nog steeds zo", sprak Baartmans vol trots. Er waren ook heel kunstzinnige fotografen bij en het was dan ook niet verwonderlijk dat deze er dus hun beroep van maakten.

De eerste expositie kwam ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. Omdat in dat jaar de muur in Berlijn viel, besloot het toenmalige bestuur dàt als onderwerp te nemen. Het werd een tentoonstelling in samenwerking met een fotoclub uit Dresden. Sindsdien zijn er vele exposities geweest. Zo ook de jaarlijkse tentoonstelling in de Traverse van het gemeentehuis, waarvoor de leden van fotoclub Bilthoven hun mooiste foto's van het afgelopen jaar selecteerden. De expositie duurt tot en met 8 augustus en is elke dag te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Reageer als eerste
Meer berichten