Logo biltschecourant.nl


Nachtburgemeester Jhr Van den Borch tot Verwolde (foto: Anneke Iseger)
Nachtburgemeester Jhr Van den Borch tot Verwolde (foto: Anneke Iseger)

Anneke Iseger verdient lintje

DE BILT - Helaas vernamen we in de Biltsche Courant dat redactrice Anneke Iseger, als gevolg van bezuinigingen, met stille trom afscheid neemt van de Biltsche Courant, waarin zij decennia lang honderden interviews en berichten heeft verzorgd.

Het besluit komt als een verrassing en zal zeker ook bezuinigend werken op de inhoud van de Biltsche Courant.

Het is moedig van Anneke dat ze een grens heeft getrokken in wat voor haar aanvaardbaar is, maar wij lezers en levende redactie-onderwerpen willen toch graag een moment om blijk te geven aan onze waardering voor al het werk dat ze voor de Biltse gemeenschap in al die jaren heeft gedaan.

Nacht- en oud-burgemeester Baron Van den Borch tot Verwolde (1927-1952) heeft het initiatief genomen tot oprichting van het comité 'Anneke bedankt' dat op korte termijn een moment zal kiezen waarop de inwoners van de Bilt en omgeving kunnen uitwuiven.

Het comité denkt aan een apéritief op een vrijdagmiddag op het bordes van gemeentehuis Jaglust met een open air-concert van trompettist Jelle van der Zee, pianist Ignaas de Jong en gratis bitterballen van de Biltsche Hoek.

Voor wie nu al een blijk van waardering wil afgeven verzoekt het comité een leuke Biltse bedank-ansichtkaart te sturen naar Anneke Iseger p/a Biltsche Courant, Vredenburg 24, 3511 BB Utrecht.

(comité 'Anneke bedankt': 0618376126)

12 reacties
Meer berichten