Logo biltschecourant.nl


leerlingen van de Aeres Mavo Bilthoven met hun directeur Janny Rijks Lutke. Foto: Astrid van Walsem
leerlingen van de Aeres Mavo Bilthoven met hun directeur Janny Rijks Lutke. Foto: Astrid van Walsem (Foto: Astrid van Walsem)

ONS wordt Aeres MAVO Bilthoven

Het oudste gedeelte van de Oranje Nassauschool is vanaf de Soestdijkseweg goed te zien vanwege zijn langgerekte vorm en het kenmerkende hoge rieten dak. Het betreft een monumentaal pand met de daarbij behorende sfeer maar achter de muren heeft er een onderwijsrevolutie plaatsgevonden. Anderhalf jaar geleden trad directeur Janny Rijks-Lutke aan met een duidelijke missie; de school zo snel mogelijk onder het toezicht van inspectie halen. Er waren klachten van ouders, leerlingen waren niet gemotiveerd en er waren meer zittenblijvers dan inspectie toelaatbaar vond. Tijd om het roer om te gooien.

Bilthoven - ‘School is er in de eerste plaats voor de leerlingen’ Janny; ‘Het onderwijs bij ons is tegenwoordig gedeeltelijk leerling gestuurd. Dit betekent dat kinderen een gedeelte van de lesstof zelfstandig kunnen doorlopen, waarbij de docent in de coachrol gaat. Hierdoor zijn er kinderen die sneller door de stof heen zijn. Zij hebben de mogelijkheid naar het studiecentrum in de school te gaan om de overgebleven tijd te gebruiken voor een vak waar zij meer moeite mee hebben. Ook kunnen de leerlingen die gemotiveerd zijn deel nemen aan een van onze topprogramma’s waardoor zij erkende talencertificaten kunnen behalen. Het is essentieel dat de lessen op de behoefte van de leerlingen aansluiten, wil je hen gemotiveerd en betrokken houden. Er zijn leerlingen die achterlopen, op schema lopen en zelfs voor lopen op de lesstof. De les moet interessant en uitdagend zijn voor alle drie de groepen. Dit betekent een grote omschakeling voor de docenten. Zij moeten drie verschillende lesniveaus in een les integreren.’

Samenhang tussen vakken

Het eerste wat opvalt in het nieuwe schoolsysteem is de samenhang tussen vakken. Scholieren volgen hier nog steeds gewone vakken maar de docenten stemmen onderling hun lesstof op elkaar af met de lesstofplanner. Een les van scheikunde kan hierdoor perfect aansluiten op een biologieles zonder dat er overlap is, maar er juist sprake is van een aanvulling. Janny; ‘We screenen leerlingen vooraf, zodat we de zekerheid hebben dat het kind over de zelfstandigheid beschikt om binnen vier jaar zijn diploma te behalen. Wij vragen een grote betrokkenheid van de ouders om hun kind gedurende de schoolperiode te steunen en te begeleiden met huiswerk. Verder verwachten wij dat ouders bij gesprekken aanwezig zijn die over hun kind gaat. We bieden lente- en zomerschool aan voor de leerlingen die een achterstand met betrekking tot een bepaald vak weg willen werken. ‘Het is saai om alleen maar vakken te volgen, daarom hebben wij praktijkvakken toegevoegd zoals Life style. Tijdens dit praktijkvak houden de leerlingen zich bezig met gezondheid, voeding en duurzaamheid. Dit vak helpt kinderen die de gezondheidsrichting op willen en tegelijk worden ook de klimaateffecten behandeld. Wij hebben ook een modedag als onderdeel van Life Style. Docenten van de Hogeschool van Kunsten komen les geven over hoe je kleding maakt van gerecyclede vuilniszakken in het kader van duurzaamheid.

door Astrid van Walsem

 

 

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox