Foto: PvdA De Bilt

Fractievoorzitter PvdA

Politieke column door Krischan Hagedoorn

Over een maand barsten de verkiezingscampagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 los. Ik verheug me hierop omdat De Bilt een bestuur verdient dat beter luistert naar inwoners, verenigingen en bedrijven; dat ambitie toont en de echte problemen aanpakt zoals de magere lokale zorg, het tekort aan betaalbare woningen en het aan werk helpen van werkeloze inwoners.

Rode Roos

PvdA De Bilt voert sinds 2013 permanent campagne. Zo'n acht keer per jaar trekt ons wijkteam een buurt in, bieden wij wijkbewoners een roos aan en vragen we wat er goed gaat in de wijk, wat minder goed en wat de gemeente daaraan zou moeten doen. Met deze opmerkingen gaan we aan het werk. De buurt krijgt een terugkoppeling en misstanden geven we door aan politie, gemeentebestuur of ombudsteam.

Het PvdA-ombudsteam bestaat sinds 2013. Het zijn vrijwilligers die mensen bijstaan die tussen wal en schip vallen van allerlei regelgeving, bijvoorbeeld die van de WMO of de sociale dienst. Het ombudsteam brengt elk jaar zo'n vijftien zaken tot een goed einde.

De raadsfractie gaat met de uitkomsten aan het werk; we stellen vragen in de raad, of dienen een verbetervoorstel in. Zo brachten we de afgelopen jaren de volgende zaken tot stand; terugkeer van de hulp in de huishouding (WMO), beter beleid en meer geld voor armoedebestrijding en binnenkort de bouw van twee wijken met goedkope huur en koopwoningen.

Luisteren

Ons verkiezingsprogramma kwam ook tot stand met grote inbreng uit de samenleving. De afgelopen drie jaar organiseerden we acht discussieavonden, bijvoorbeeld over sport, armoede, woningnood, WMO en ouderenbeleid. De inhoud en ervaringen uit wijkbezoeken en discussieavonden verwerkten we in het programma. Dit programma is daarna voorgelegd aan onze leden en 200 instellingen, verenigingen en actieve inwoners. Dit leidde tot goede verbeteringen. Kortom; door permanent in de samenleving te staan, komen wij met een ijzersterk lokaal verkiezingsprogramma.

We hopen dat u zich herkent in ons en dat u op 21 maart PvdA stemt!

Meer informatie; www.debilt.pvda.nl of bel het PvdA ombudsteam; 06-57857819

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox