Logo biltschecourant.nl

Inloopbijeenkomst Schapenweide

Het college van de gemeente De Bilt heeft een plan van aanpak vastgesteld voor het maken van een visie op de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide in Bilthoven. Deze visie noemen wij straks het ontwikkelperspectief Schapenweide. Onderdeel van deze aanpak is dat wij inwoners, organisaties en bedrijven van de gemeente willen betrekken bij de visievorming rond het gebied. Graag nodigen wij u dan ook uit voor een openbare inloopbijeenkomst over dit onderwerp. U bent van harte welkom op 12 december tussen 20.00 en 22.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis.

In gesprek met u

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente gaan op 12 december graag met u in gesprek over kwaliteitsaspecten om te komen tot de kaders voor de invulling van het gebied. Met behulp van beeld- en informatiemateriaal kunnen allerlei thema's aan bod komen; bijvoorbeeld de kwaliteiten van het gebied, wat de toekomstige ontwikkeling kan betekenen voor de leefbaarheid in de bestaande woonomgeving, het groene karakter van de locatie, etc.
Natuurlijk willen we graag uw reacties horen of lezen, ook na afloop van de inloopbijeenkomst. U heeft de gelegenheid tot en met 19 december uw reacties aan ons door te geven. U kunt uw schriftelijke reacties per mail richten aan Tanja Vonsee (t.vonsee@debilt.nl).
De ontvangen reacties worden door ons gebundeld. In het nieuwe jaar plannen we een vervolgbijeenkomst. Wij informeren u dan over de opbrengst van de bijeenkomst van 12 december. Ook lichten wij toe welke onderwerpen al dan niet een plek hebben gekregen in het concept ontwikkelperspectief. Daarna is het aan het college een besluit te nemen over de voorkeursvariant voor het concept ontwikkelperspectief.

Aanmelden voor inloopbijeenkomst
Wij ontmoeten u graag op 12 december tussen 20.00 en 22.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis. In verband met de organisatie van de bijeenkomst stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt. Dat kan door een mailtje te sturen naar t.vonsee@debilt.nl

Achtergrondinformatie

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van het terrein. Het bedrijf overweegt de Schapenweide te verkopen en een ontwikkelaar voor het gebied te zoeken. Het RVB heeft de gemeente De Bilt gevraagd een visie op te stellen. Hierin is uitgewerkt met welke gemeentelijke uitgangspunten en randvoorwaarden de toekomstige ontwikkelaar rekening moet houden.

Voor de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide worden drie scenario's uitgewerkt: hoogwaardige bedrijvigheid gericht op Life Sciences, woningbouw met een passend percentage sociale- en middeldure huurwoningen of een combinatie van Life Sciences-bedrijven en woningbouw. Het college wil in de eerste helft van 2018 een voorkeursvariant van een van deze drie scenario's voorleggen aan de gemeenteraad. Het is uiteindelijk aan de raad de visie (het ontwikkelperspectief) voor de Schapenweide vast te stellen; als beleid voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

De Schapenweide is een agrarisch gebied van ongeveer 12 hectare. Het gebied wordt begrensd door de 1e Brandenburgerweg, Antonie van Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg. De toekomst van de Schapenweide is al langer onderwerp van gesprek. In de 'Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030' uit 2010 schetst de gemeenteraad een toekomst als hoogwaardig sciencepark voor kennis en onderzoek en een uitbreidingsmogelijkheid voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2016 heeft de gemeenteraad het college gevraagd te onderzoeken of er ook betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. De uiteindelijke invulling vraagt dus een zorgvuldige afweging vooraf.

Meer berichten

Shopbox