Logo biltschecourant.nl


Foto: Mitch Huisman

Bilts Belang, Uw Belang!

Politieke column door Han IJssennagger

Bilts Belang staat voor een maatschappij, waarin burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijk welzijn, maar waarin de overheid wél ondersteunt als de burger zichzelf niet kan redden. Bilts Belang wil een overheid die luistert naar alle burgers, ook naar de minderheden.

Bilts Belang wil een overheid die zich voornamelijk richt op die kerntaken die een grote meerderheid van de Biltse bevolking als belangrijk beschouwt. Die kerntaken zijn: veiligheid, onderwijs, wegen en onderhoud van de openbare ruimte. Bilts Belang vindt dat ook. Daarnaast richt de gemeente zich op de nieuwe taken, die de Rijksoverheid naar de gemeenten heeft overgeheveld namelijk: welzijn en (jeugd-)zorg. Daar is, zoals we allemaal weten, veel geld mee gemoeid.

De Rijksoverheid heeft helaas bepaald, dat de gemeenten bij voorbaat gekort worden op het bedrag dat de Rijksoverheid daar zelf voor uitgaf. Wij zullen dus met elkaar verstandige keuzes moeten gaan maken, zodat de lasten voor de burger niet verhoogd behoeven te worden. Je kunt het geld maar één keer uitgeven. Zo zullen bijvoorbeeld alleen subsidies verleend moeten worden, daar waar dat werkelijk nodig wordt geacht. De burger kan, door het uitbrengen van zijn stem bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, mee bepalen welke keuzes de gemeenteraad de komende jaren zal moeten gaan maken.

Wij willen minder overheidsbemoeienis, minder regeltjes en lagere lasten voor onze eigen burgers. De gemeente moet gewoon doen wat ze moet doen, zoals zorgen voor veiligheid, goede wegen en vooral de burger niet lastig vallen met zinloze en dure afvalscheiding! Bilts Belang is weliswaar voorstander van afvalscheiding, maar niet van het nieuwe gemeentelijke beleid. Gewoon weer ongescheiden ophalen en door deskundigen en machines achteraf laten scheiden levert betere resultaten op en is ook nog eens goedkoper. Het nieuwe afvalbeleid doet namelijk een groot beroep op de medewerking en de kennis (hoe het afval te scheiden) van onze burgers. Daarnaast ontsieren de vele afvalbakken ons straatbeeld en onze tuinen!

Bilts Belang heeft als enige partij van begin af aan tegen dit rampzalige beleid gestemd. Burgers die een grotere afvalbak willen hebben, moeten die gewoon zonder extra kosten kunnen krijgen. Zonder bewijs van de huisarts, dat is tegen de privacywetgeving. Dat is onze eerste verkiezingsbelofte! Uw stem op Bilts Belang, Uw Belang, is dus belangrijk!

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox