Logo biltschecourant.nl


Foto: vrij van rechten

Mooie gift voor Steunfonds Vluchtelingen

De Bilt/Bilthoven - Naar aanleiding van een lezing van Leo Schreuders voor de Vrijmetselaarsloge in Bilthoven besloten de leden een inzameling te houden voor het Steunfonds van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. In het onlangs geopende nieuwe kantoor in Het Lichtruim werd de gift van 1000 euro door Hanneke Eilers in ontvangst genomen. Stichting Steunfonds Vluchtelingen De Bilt verleent financiële steun aan vluchtelingen in gemeente De Bilt, voor zover het noden betreft die buiten de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente of overheid.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox