Foto: Prive archief

Vergoeden particuliere mantelzorg

ASR, ONVZ en Achmea vergoeden met ingang van het nieuwe jaar particuliere mantelzorg in het aanvullende pakket. Andere verzekeraars hebben plannen daarvoor. Het is een positieve ontwikkeling die ouderen helpt langer thuis te blijven wonen.

Regio - De vergoeding van zorgverzekeraars is een van de nieuwe ontwikkelingen op een markt die voortdurend in beweging is. Nathalie van Rijn, vestigingsmanager regio Zeist van mantelzorgorganisatie ‘Saar aan Huis’: ‘ De groep ouderen die ondersteuning nodig heeft groeit sterk. Daarnaast worden we steeds meer ingezet om partners te ontlasten. Die zijn vaak 24/7 in de weer met bijvoorbeeld een demente echtgenoot en dreigen zelf aan de zorg onderdoor te gaan. Door een Saar in te schakelen kunnen ze het beter aan.’ Nieuw zijn de werkgevers die de zorg voor hun personeel serieus nemen. Zij zien soms medewerkers klem zitten tussen werk en de zorg voor een ouder. Een Saar kan hulp bieden zodat de werknemer wordt ontlast en zich volledig op zijn werk kan richten. Daar heeft de werkgever baat bij.’ ‘Saar aan Huis’ biedt particuliere of aanvullende mantelzorg. Nathalie van Rijn vindt het een logische ontwikkeling dat deze zorg wordt vergoed. ‘De overheid wil dat ouderen zelf de regie in handen nemen. Maar dat lukt vaak niet. De vraag naar particuliere mantelzorg stijgt dan ook explosief. Het is goed nieuws dat een aantal zorgverzekeraars deze hulp in hun aanvullend pakket heeft opgenomen. Ouderen mogen niet de dupe worden van de bezuinigingsdrift van de overheid.’ Nathalie van Rijn noemt een recent voorbeeld waar zorgverzekeraars zelf Saar aan Huis hadden gebeld om hulp in te schakelen. ‘Voor een cliënt in Bilthoven belde een verzekeraar om hulp voor een vrouw die haar man van tachtig verzorgde maar hoognodig aan vakantie toe was om er zelf niet aan onderdoor te gaan. Hun dochter kon helpen maar niet de hele week. Binnen twee dagen hadden we een zorgschema rond en kon mevrouw met vakantie.’ Ondersteuning wordt gegeven door dezelfde persoon, een 'Saar' die men kiest uit een bestand van verzorgers.

Van betaalde mantelzorg had niemand vier jaar geleden nog gehoord, maar nu vinden mensen steeds vaker de weg naar organisaties als 'Saar aan Huis'. Hoewel deze ontwikkeling voor Nathalie van Rijn bedrijfsmatig interessant mag zijn, is ze zeer ongerust over de toekomst van de ouderenzorg. 'De vraag naar ouderenzorg zal de komende decennia alleen maar toenemen, maar er is veel te weinig personeel.

Meer berichten