Forza: het is nu of nooit!

Politieke column door Peter Schlamilch

Nog 5 weken en dan is het zover: gemeenteraadsverkiezingen. Omdat er veel op het spel staat zegt Forza: het is nu of nooit! Kiest u maar:

Hoogbouw of dorps karakter?

Dit college (D66, CDA, Beter De Bilt en GroenLinks) wil het centrum van Bilthoven volbouwen met hoogbouw tot 10 lagen, zie de foto's op onze site. Forza wil die gekte stoppen: onze gemeente is geen Overvecht, en dat willen we graag zo houden!

Chemie of woningbouw?

Bilthoven kent een uitgebreide biochemische industrie (RIVM etc.) die graag wil uitbreiden op de Schapenweide. Forza wil daar liever woningbouw, want dát is wat we nodig hebben: sociaal en koop.


Alle andere partijen (op 1 na) zijn daar tegen. Bilts Belang, SGP en Beter De Bilt praten zelfs over bouwen in weilanden en bossen: onacceptabel!

Windmolens en reclame of groene dorpen?

Dit college heeft al onze dorpen volgestouwd met reclames, zendmasten en binnenkort zullen misschien windmolens volgen. Forza wil dit tegenhouden, want we wonen hier goed, in de groene oase naast de Randstad. Anders waren we wel in Zoetermeer gaan wonen... ;)

Uitbreiding A27 of geluidsscherm?

Forza heeft moties ingediend tegen de uitbreiding van de A27 en voor een betere geluidsbescherming van Maartensdijk. Dat laatste werd door alle andere partijen verworpen, ondanks de 550 handtekeningen die we hadden opgehaald. Na de verkiezingen gaan we hiermee verder: we laten niet los!

Waarschuwen of
handhaven?

Handhaving bestaat vrijwel niet in onze gemeente, want het officiële beleid is: waarschuwen. Afval op straat, hondenoverlast: in 2016 werden er maar 11 bonnen voor geschreven in 350 uur controle. Een lachertje. Met Forza in het college gaan overtreders boetes betalen, komt de politie weer op straat en wordt het verkeer veel veiliger!

Wie is Forza?

Forza bestaat uit betrokken burgers die lokale belangen serieus nemen: we willen het groene en dorpse karakter, of wat daar nog van over is, beschermen tegen de oprukkende projectontwikkelaars en chemische industrie. We strijden voor een mooie, kleinschalige gemeente die veilig en groen is.

Helpt u Forza groot worden? Stem dan 21 maart op Forza, want nogmaals: het is nu of nooit!

www.forzadebilt.nl

Meer berichten