Foto: Astrid van Walsem

'Soms meer dan tachtig hangjongeren'

Door Astrid van Walsem

De Bilt – 'Als jongerenwerkers proberen wij de jongeren aan te spreken op hun gedrag. Tevens proberen wij hun gedrag om te buigen naar iets positiefs voor de buurt. Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van de wijk of meehelpen bij een straatbarbecue.'


Aanspreekpunt

'Wij zijn het eerste aanspreekpunt bij overlast. De jongerenwerkers kennen de jongeren en weten wat er speelt. Ook weten zij welke jongeren voor de meeste problemen zorgen en welke groepen zij goed in de gaten moeten houden.


Elke woensdag, donderdag en vrijdag gaan wij alle meldingen af door de hangplekken langs te gaan waarover klachten zijn binnen gekomen. Ideale hangplekken zijn de plaatsen waar gratis wifi is en geen toezicht.'


'Ideale hangplekken zijn de plaatsen waar gratis wifi is en geen toezicht'

Anoniem

'De jongeren willen graag onbekend blijven, waardoor zij ongrijpbaar zijn. Door hen minder anoniem te maken, is het makkelijker hen op hun gedrag aan te spreken en zullen zij minder overlast veroorzaken. Daarom geven wij hen bij elke ontmoeting altijd een hand.'


Alcoholverbod

'Het alcoholverbod voor jongeren is de grote aanstichter van de overlast die hangjongeren tegenwoordig veroorzaken. Vroeger dronk je je eerste biertje in de jeugdsoos of in ieder geval ergens waar er toezicht was.

Nu drinken de jongeren zich vaak in voor dat zij uitgaan. Er is altijd iemand die voor drank kan zorgen. En het gaat hierbij om sterke drank zoals wodka.'

Aanpak

'Bij het aanpakken van de overlast van hangjongeren werken de jongerenwerkers nauw samen met de gemeente, de politie en het Centrum van Jeugd en Gezin. Wanneer de waarschuwingen geen effect hebben, springt het Centrum van Jeugd en Gezin bij. Zij concentreren zich op de individuen. Vijftien procent van de hangjongeren hebben een verhoogde kans om in problemen verzeild te raken.'

'Er verzamelen zich hier soms meer dan 80 jongeren'

Tachtig

'Er is op dit moment één officiële hangplek voor jongeren in De Bilt in het Boetzerlaerpark. In het weekend komen jongeren uit De Bilt en Utrecht om zich in dit park in te drinken en om daarna door te fietsen naar Zeist. Dat een gedeelte van de groep buiten De Bilt vandaan komt, maakt het lastig om deze groep aan te pakken.

Helaas bestaat de kans dat wij deze JOP (Jongeren OntmoetingsPlek) moeten gaan verwijderen wegens te veel overlast. Er verzamelen zich hier soms meer dan 80 jongeren en dat zijn er veel te veel.'

Meer berichten