Foto: Hans Lebbe

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

De Bilt - Dinsdagavond 27 maart vond in het gemeentehuis van gemeente De Bilt een gemeenteraadsvergadering plaats. De raad nam onder meer afscheid van de raadsleden die niet meer terugkeren in de nieuwe raad. Bij deze vergadering reikte burgemeester Sjoerd Potters, aan de heer Poot, de heer De Boer, Mevrouw Middleton - Heijlen en de heer Jansen een koninklijke onderscheiding uit. Een gemeentelijke onderscheiding werd uitgereikt aan de heren Ditewig en Lelivelt - beiden raadslid VVD - en aan de heer Voortman en mevrouw Smit - beiden raadslid D66.

Koninklijke onderscheidingen

De heer Poot

De heer Poot is op 27 maart 2018 22 jaar, 3 maanden en 1 week lid van de gemeenteraad De Bilt geweest. De heer Poot is sinds 1994 actief in de raad van De Bilt. Hij was naast raadslid ook fractievoorzitter en plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Decorandus voelde zich het meest volksvertegenwoordiger. Hij vond het inspirerend om bij te dragen aan het welzijn van mensen en vorm te geven aan de manier hoe de gemeente bestuurd moet worden. Een belangrijke drijfveer daarbij was te weten wat er onder de bevolking leefde. Hij was te typeren als iemand die besluiten nam, waarin burgers zich herkennen, maar liet daar toch de eigen (D66) visie in doorklinken. De heer Poot wist wat er leefde in de samenleving en was aanspreekbaar voor iedereen. Zijn visie was dat hij, juist op straat en bij verenigingen betrokkenheid van mensen, maar ook de zorgen die er leven, kon ervaren. Hij was erg zichtbaar als raadslid, bezocht veel bijeenkomsten, trainingen, gaf interviews en verving de burgemeester als raadsvoorzitter waar dat nodig was. Uitgangspunt voor decorandus was het sociaal liberalisme: de overheid die steun geeft waar dat moet, maar ook de kennis en kracht van haar inwoners gebruikt.

De heer De Boer

De heer De boer is op 27 maart a.s. 12 jaar en 2 weken lid van de gemeenteraad De Bilt geweest. Decorandus is een raadslid met veel Biltse ervaring. Vanaf 2006 tot 2015 was hij lid van de GroenLinks&PvdA combinatielijst. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Groenlinks-fractie in de raad van De Bilt.

Decorandus studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, was werkzaam bij migranten (ondersteunings)organisaties en de Europese Groenen. Hij leidde eerder de met GroenLinks verbonden Stichting Duurzame Solidariteit (in 2008 gefuseerd met het Wetenschappelijk Bureau). De heer De Boer vervulde verscheidene functies in de groene beweging op Europees niveau, coördinator Green East-West Dialogue, was mede-oprichter van de Europese Federatie van Groene Partijen (1994) en bestuurslid van de Green European Foundation (2005 - 2015). Hij heeft zich altijd sterk gemaakt voor de kernthema's groen en sociaal. De heer De Boer stond voor behoud en versterking van werkgelegenheid, voor zorg op maat in dorp en wijk en natuurlijk voor natuurbehoud en de overgang naar schone energie.

Mevrouw Middleton - Heijlen

Mevrouw Middleton - Heijlen is op 27 maart 2018 12 jaar en 2 weken lid van de gemeenteraad De Bilt geweest.

Als raadslid kon decorandus zich vast bijten in een onderwerp. Ze hield daar dan uitgesproken en heldere betogen over. Mevrouw Middleton verwonderde zich over de toename van het werk en de tijdsbesteding rond het raadslidmaatschap. Zij is een warm, hartelijk, maar ook scherp en rustig raadslid. Naast haar raadswerk is decorandus docente bij Leerhuizen kerkgenootschappen en bestuurslid van de Liberaal Joodse gemeente Utrecht. In deze hoedanigheid heeft zij veel les gegeven als vrijwilliger.

De heer Jansen

De heer Jansen heeft op 30 november 2017 afscheid genomen van de raad na 16 jaar en 10 maanden raadslidmaatschap. Decorandus werd raadslid op 2 januari 2001 en nam ontslag in november 2017. Voor hem kwam dit eigenlijk te vroeg en had hij deze raadsperiode tot de verkiezingen graag willen afmaken, maar helaas liet zijn gezondheid dit niet meer toe. Als raadslid en tevens fractievoorzitter had hij 'een grote gunfactor' door zijn persoonlijkheid.


De heer Jansen was een volksvertegenwoordiger in hart en nieren; een gedreven raadslid, betrokken bij de samenleving. Betrokken bij ouderen, hulpbehoevenden, jongeren, ondernemers en kwetsbaren in de lokale samenleving. Decorandus had een groot sociaal hart en groot gevoel voor rechtvaardigheid. Hij was vaak dag en nacht voor de gemeente bezig met het raadswerk, ondanks zijn fysieke beperkingen. De heer Jansen schoof die opzij vanuit een grote gevoelsband, belangstelling en inzet voor de kernen en inwoners, in het bijzonder voor de kern Maartensdijk.

Meer berichten