Op donderdag 29 maart ondertekenden wethouder Hans Mieras en namens de eigenaar van de Kwinkelier de heer Hedde Stegenga, de anterieure overeenkomst. Foto: Hans Lebbe
Op donderdag 29 maart ondertekenden wethouder Hans Mieras en namens de eigenaar van de Kwinkelier de heer Hedde Stegenga, de anterieure overeenkomst. Foto: Hans Lebbe

Voorbereiding volgende bouwfasen Kwinkelier

Ruim tweeëneenhalve week geleden werd met een levendig festijn onder grote publieke belangstelling de start van de belangrijkste bouwfase op de Kwinkelier gevierd. Nu worden alweer de volgende bouwfasen in voorbereiding genomen, o.a. door de ondertekening van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente De Bilt en de eigenaar van De Kwinkelier.

Op donderdag 29 maart ondertekenden wethouder Hans Mieras en namens de eigenaar van de Kwinkelier de heer Hedde Stegenga, de anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst regelt het proces van bestemmingsaanvraag met betrekking tot kosten, uitgangspunten en termijnen. Niet alle bouwplannen van de eigenaar waren namelijk voorzien, toen in 2010 het huidige bestemmingsplan werd vastgesteld. Diverse aanpassingen hierop zijn dus noodzakelijk en de aanvragen daartoe moeten door de gemeente worden voorbereid. Nadat deze overeenkomst is ondertekend, dient de eigenaar een verzoek in bij de gemeente De Bilt voor een herziening van het bestemmingsplan De Kwinkelier. Dat is nodig om de beoogde herontwikkeling ook op enkele 'witte vlekken' zoals het voormalige grasveldje van de gemeente mogelijk te maken. De herziening van het huidige bestemmingsplan voor De Kwinkelier heeft betrekking op het gehele bestemmingsplangebied. Dus zowel voor het winkelcentrum met parkeergarage, de bevoorradingsroute en de Sperwerlaan, zodat het gehele gebied optimaal op elkaar kan worden afgestemd. In het in te dienen bestemmingsplan wordt opgenomen dat op de voormalige gemeentekavel ongeveer 40 woningen, 800 m² winkels en daaronder parkeren voor de woningen wordt gerealiseerd. Na ontvangst van de bestemmingswijzigingsaanvraag vindt beoordeling door de gemeente en andere instanties plaats. Behandeling in de gemeenteraad vindt in het najaar plaats.

Meer berichten