Foto:

Soort bij soort

Column door Martin van Veelen

Onlangs verscheen het uitgebreide rapport van de onderwijsinspectie met de titel "De Staat van het Onderwijs". Over het algemeen een positief beeld, want in Nederland ronden veel leerlingen goed opgeleid hun onderwijsloopbaan af. Een opvallend zorgpunt, met zelfs de aandacht in het NOS-journaal, is de toenemende economische en sociale segregatie, zeg maar soort bij soort: rijk, arm, hoogopgeleid, lager opgeleid, wel of geen migratieafkomst enz. Ik las vorige week in een artikel dat de segregatie in het Nederlandse basisonderwijs inmiddels zelfs die van de meest gesegregeerde steden in de Verenigde Staten overtreft; klinkt best heftig. Volgens mij willen we dit in Nederland niet, maar gaat het bijna vanzelf en als scholen niet veel verder kijken dan hun eigen belang, dan wordt het er niet beter op; in Trump's United States of America waarschijnlijk ook niet.


Hoe is het met de segregatie in onze gemeente? Een heel andere ontwikkeling dan landelijk, want ongeveer15 jaar geleden was het hier nog voornamelijk soort bij soort, maar de laatste jaren verandert dit in positieve zin. Natuurlijk zijn er wijken waar grote huizen staan en wijken waar veel kinderen in een flat wonen, maar toch, doordat de schooldirecteuren goed met elkaar samenwerken zien we mooie ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: Kinderen van vluchtelingen en andere kinderen met een migratieachtergrond zijn op alle scholen welkom en de directeuren zorgen voor een goede verdeling over de scholen. We bouwen samen aan een respectvolle samenleving en het onderwijsniveau van het basisonderwijs in onze gemeente is de afgelopen jaren ook nog eens flink verbeterd.

Soms is soort bij soort prima. De gemeente De Bilt publiceerde kort geleden een tussenstand inzake het scheiden van afval. Dat gaat steeds beter en de hoeveelheid restafval vermindert, waardoor onze afvalverwerking goedkoper wordt en dat is goed voor de gemeentekas en dus ook voor de inwoners. En………. de bijdrage voor een beter milieu is minstens zo belangrijk.

Soort bij soort als het moet en vooral samen waar het kan!

Meer berichten