Foto: pexels.com

Rattenoverlast Bilthoven West

College De Bilt stelt plan van aanpak vast tegen rattenoverlast

Er is rattenoverlast in Bilthoven-West. Het college van burgemeester en wethouders neemt een aantal extra maatregelen om de rattenoverlast tegen te gaan, waaronder het instellen van een voerverbod. Het is belangrijk om de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk voor ratten te maken. De gemeente, Woonstichting SSW en de bewoners hebben een rol en verantwoordelijkheid om de oorzaken aan te pakken. De gemeente coördineert de gezamenlijke aanpak en heeft met inbreng van bewonersgroep Rattenoverlast De Bilt – Bilthoven een plan van aanpak opgesteld.

In het plan van aanpak staan maatregelen tegen ratten voor Bilthoven-West. Het betreft de openbare ruimte, riolering, groenvoorziening, afval, vuilcontainers, herstelwerkzaamheden, gebouwenonderhoud, handhaving, communicatie en uiteraard de bestrijding van ratten.

Er is een campagne tegen rattenoverlast ontwikkeld. De campagne heeft een herkenbare, opvallende stijl en bestaat onder andere uit posters, flyers, advertenties in lokale media en een social media campagne. Doel van de campagne is dat inwoners rattenoverlast melden bij de gemeente zodat de rattenbestrijder gericht aan de slag kan. Ook is het belangrijk dat mensen weten dat zij ervoor kunnen zorgen dat er geen voedsel en schuilplekken meer zijn voor ratten. Bijvoorbeeld door geen vogels te voeren, geen afval naast de container te zetten en door het nemen van werende maatregelen aan hun tuin en woning.

Afval

In Bilthoven-West worden versneld ondergrondse containers geplaatst. Wij halen vaker (zwerf)afval op. Afvalbakken plaatsen wij terug in de openbare ruimte en worden door ons geleegd. Er komt verscherpt toezicht en handhaving op het dumpen van illegaal afval en wij hebben een voerverbod ingesteld.

Riolering

De gemeente heeft een inspectie uitgevoerd aan het hoofdriool in een deel van Bilthoven-West. Het hoofdriool is van goede kwaliteit. Wel zijn sporen aangetroffen van ratten in de huisaansluitingen. Bovendien zijn er veel verzakkingen in de huisaansluitingen. Dit levert sterke aanwijzingen op dat in de huisaansluiting ratten hun voedselbron hebben. Er komt vervolgonderzoek om te bepalen welke maatregelen nodig zijn.

Gebouwenonderhoud

Huizen en bijbehorende bergingen zijn prettige schuil- en nestelgelegenheden. Het is dan ook zaak om knaagdierwerende maatregelen te nemen. SSW en gemeente hebben waar nodig bij hun eigen panden werende maatregelen getroffen. De gemeente informeert pandeigenaren over de noodzaak om werende maatregelen te treffen.

Bestrijding van ratten

In de openbare ruimte wordt intensiever bestreden: er komt een netwerk van lokaasdepots, bij de afvalcontainers komen extra vallen en er wordt tijdelijk meer ingezet op bestrijding rondom de te verwijderen afvalcontainers. Daar waar de wetgeving het toestaat zal gif worden toegepast. Wij stellen extra geld beschikbaar voor het bestrijden van ratten. Ook wordt ingezet op monitoring en bestrijding bij grootschalige sloop- en bouwwerkzaamheden in Bilthoven-West, zoals sloop en woningbouw aan de Melkweg, de bouw van het islamitisch centrum en de bouw van het zwembad.

Groenonderhoud

Gevels worden vrijgemaakt van groen en er worden inspectiestroken in het groen vrijgemaakt voor de rattenbestrijder. Door het groen goed te onderhouden, wordt voorkomen dat ratten schuilplaatsen en nestelgelegenheden vinden. Omdat de natuurlijke vijanden van ratten ook in groen verblijven, moet het juiste evenwicht worden gevonden in het groenonderhoud.

Onderzoek naar dichtmaken blokverwarming en groenonderhoud

Het college onderzoekt of er maatregelen en tegen welke kosten nodig zijn aan groenonderhoud en het dichtmaken van het stelsel van oude blokverwarming. Hierover neemt het college later een besluit.

Voerverbod om rattenoverlast tegen te gaan

De bruine rat eet vaak van het voedsel dat mensen achterlaten. Bestrijden heeft geen zin als er voedsel en schuilplekken beschikbaar blijven. Het college heeft daarom op dinsdag 29 mei 2018 een voerverbod ingesteld op basis van artikel 2:60 van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2009.

Per 6 juni 2018 is het verboden om dieren te voeren in het gebied in Bilthoven-West. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de spoorlijn en de Talinglaan (de vijver valt binnen het gebied). Aan de oostzijde de Oude Brandenburgerweg, Grote Beer en Plutolaan. Aan de zuidzijde Zonneplein en Halleylaan. De begrenzing aan de westzijde wordt gevormd door de P.C. Staalweg en Tweelingen. Het voerverbod geldt dus niet voor de hele gemeente. In Bilthoven-West worden borden geplaatst. Toch voeren? Dan riskeer je een boete van 70 euro.

Wat kunt u doen tegen rattenoverlast?

Voer geen vogels.
Laat geen zwerfvuil achter en plaats uw vuilniszak in de container of bied het aan op het juiste tijdstip op de juiste dag.
Voorkom eetbaar afval. Houd uw woning schoon en dicht.
Snoei struiken op uw terrein vooral aan de onderkant en langs gevels, zodat het groen ook goed schoon te houden is.

Meld rattenoverlast

De gemeente werkt samen met een professionele rattenbestrijder. Wanneer u via www.debilt.nl/ratten een melding doet, kan de rattenbestrijder gericht aan de slag.

U kunt ook telefonisch een melding doen via 030-2289 411. Meld ook vooral de bron voor rattenoverlast bij de gemeente: waar ziet u voedsel of afval in de openbare ruimte waar de ratten op af komen.

Meer berichten