De23 nieuwe gediplomeerde IVN-natuurgidsen en 2 certificaathouders samen met de cursusleiding. FOTO: Peter van der Wijst
De23 nieuwe gediplomeerde IVN-natuurgidsen en 2 certificaathouders samen met de cursusleiding. FOTO: Peter van der Wijst (Foto: Peter van der Wijst)

Natuurgidsen ontvangen diploma

Vrijdagavond 15 juni ontvingen 23 cursisten na meer dan anderhalf jaar opleiding hun IVN-Natuurgidsendiploma. Aan twee cursisten werd daarnaast een certificaat uitgereikt, dat op een later tijdstip omgezet kan worden in een diploma.

De Bilt - Zo eens in de drie jaar verzorgt afdeling Eemland van het IVN (Instituut voor Natuur-, milieueducatie en duurzaamheid) een natuurgidsencursus om de capaciteit aan gidsen op peil te houden. Net als in het verleden is ook deze cursus samen met de IVN afdeling De Bilt e.o. georganiseerd. In november 2016 begonnen 32 deelnemers aan deze zware opleiding, en vervolmaakten 25 de opleiding succesvol. Van de kersverse natuurgidsen zijn er 13 actief in de regio Eemland. Tijdens de opleiding vergroten de deelnemers hun basiskennis over de natuur in de regio, vraagstukken over milieu en duurzaamheid, en oefenen zij zich in het organiseren van natuureducatieve programma's. De opgedane kennis en vaardigheden hebben de deelnemers toegepast in een onderzoeksproject en gepresenteerd in een educatieve activiteit. De bijeenkomst werd door Mirjam Maasdam geopend. Mevrouw Maasdam is gedeputeerde van de provincie Utrecht (CDA) met in haar portefeuille Hart van de Heuvelrug, Landelijk gebied, Natuur, Omgevingsvisie en Transformatieopgaven.

Meer berichten