Je kunt niet alles zien... "Ik voelde me afval"

In het boek 'SCHOOLbeLEVEN' vertellen tien scholieren  inspirerende verhalen over hun bewogen schoollevens.
In het boek 'SCHOOLbeLEVEN' vertellen tien scholieren inspirerende verhalen over hun bewogen schoollevens. (Foto: )

Op 28 juni 2018 j.l. spraken Marianne van Etten en Mariette van Hemert op het Landelijke Thuiszitterscongres in Bussum en vertolkten daar de stem van leerlingen met psychische kwetbaarheid.

Pedagogen Marianne van Etten en Mariette van Hemert stelden elkaar de vraag waarom kwetsbare leerlingen de meeste schoolwisselingen meemaken, terwijl ze zich bogen over de analyse van hun onderzoek naar onderbroken schoollevens. Zij werden geraakt door verhalen van jongeren die zij spraken tijdens het onderzoek. Marianne en Mariëtte werken al meer dan tien jaar als Begeleider Passend Onderwijs, verbonden aan een school voor Speciaal Onderwijs en een GGZ-instelling. Beiden zijn zij begonnen als leerkracht in het Speciaal (Voortgezet) Onderwijs. Marianne werkte daarna als intern begeleider op de Michaelschool. Beiden maakten veel ontwikkelingen in zorg en onderwijs mee. Het bieden van maatwerk is voor hen belangrijk, vanuit de gedachte 'één kind, één plan'. Zij zijn daarin nieuwsgierig naar de stem van de leerling. Voor dit onderzoek hebben zij gesprekken gevoerd met jongeren van 17-24 jaar, die allen een onderbroken schoolloopbaan hebben gehad. Sommige leerlingen wisselden meerdere keren van school, gleden af in niveau, stagneerden en zaten een periode thuis. Ze kregen allen te maken met diagnostiek, hulpverleners, leerplicht, verschillende schoolsystemen en nieuwe klasgenoten. "Toen ik driekwart jaar niet naar school ben geweest, heb ik eigenlijk nooit wat gehoord van de mensen uit mijn klas". (leerling, 17 jaar) De jongeren vertelden Marianne en Mariëtte over de impact van het afglijden in niveau, de wisselingen van school, een periode thuiszitten, en het ervaren van een psychische kwetsbaarheid. Bij narratief onderzoek staat de verteller centraal en wordt gekeken naar het belang voor de verteller. Het is geen onderzoek naar 'de waarheid', de onderzoekers staan open voor diversiteit en zijn niet op zoek naar één oplossing. Op de sommige betekenisvolle details wordt ingezoomd. Gebaseerd op de verhalen van de jongeren zijn, na analyse, korte verhalen en gedichten geschreven. Het boek 'SCHOOLbeLEVEN' met inspirerende verhalen over tien bewogen schoollevens is vanaf 30 juni 2018 voor 10 euro verkrijgbaar bij boekhandel Bouwman en de Readshop.

Meer berichten