Foto: Marie-Louise Geurtsen

Veel te doen voor college

Column door Edwin Plug

Ik ben blij dat er sinds kort een nieuw college is. Een frisse mengeling van ervaren en nieuwe wethouders gaan de komende 4 jaar aan de slag om de gemeente De Bilt verder vooruit te helpen.

Voordat zij aan de slag konden gaan, is er tussen de nieuwe partijen die deel uitmaken van het college een coalitieakkoord gesloten. In dit akkoord staan mooie plannen waarmee men aan de slag gaat. Ik heb het akkoord gelezen en er staan veel goede zaken in. Toch mis ik twee hele belangrijke punten; punten waarvan ik weet dat er onvrede over is onder de lokale bevolking.

Het eerste punt betreft het verbeteren van het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Mijn inziens moet daar de komende vier jaar stevig op ingezet gaan worden. Hoe de gemeente nu haar parken, plantsoenen, groenruimtes langs de wegen, schoolpleinen en o.a. watergangen en vijvers onderhoudt, kan echt niet! Iedereen die ik spreek heeft wel voorbeelden uit zijn of haar omgeving van verwaarlozing van het gemeentelijke groen. Zelf noem ik bijvoorbeeld de verschillende vijvers in Maartensdijk. Door het niet uitvoeren van continu regulier en preventief onderhoud zijn de vijvers grotendeels verworden tot vieze, dode en stinkende modderpoelen. Geen visitekaartje voor de gemeente...

Om het achterstallige onderhoud op te heffen, hoeft de gemeente volgens mij geen omslachtige "jaarlijkse schouwen met bewoners en raadsleden" te organiseren "om knelpunten te inventariseren". Voor het beheer van de openbare ruimte moet je als gemeente met voldoende mensen en financiële middelen aan de slag gaan met concrete, langjarige onderhoudsplannen. Met zulke plannen hoef je niet jaarlijks "te inventariseren".

Een tweede kritische kanttekening ten aanzien van het coalitieakkoord betreft het verbeteren van de klachten, vragen, opmerkingen en wensen van burgers richting de gemeente, alsmede telefonische terugbelverzoeken. De afhandeling hiervan is verre van optimaal. Heel vaak constateer ik, dat als burgers "iets" aan de gemeente vragen, er een automatisch gegenereerd bedankje verstuurd wordt. Daarna blijft het vanuit de gemeente echter vaak stil. In het akkoord staat: "In de beantwoording van vragen worden alternatieven en consequenties van verschillende opties aangereikt". Mijn advies: zorg eerst dat er überhaupt een reactie komt. Persoonlijk heb ik ook recentelijk weer ervaren, dat een via de website gestelde vraag tot geen enkele reactie van de kant van de gemeente heeft geleid. Hier is nog veel winst te behalen!

Ik wens het nieuwe college de komende jaren wijsheid en veel succes. En hopelijk wordt ook aan deze twee punten een goede invulling gegeven!

Meer berichten