Wij helpen opa Jos, opa Jos helpt ons

De verwachting is dat dementie in 2040 doodsoorzaak nummer 1 is in Nederland. Tijd om als samenleving stil te staan bij deze ziekte waar wij allemaal direct of indirect mee te maken hebben of krijgen. Vrijdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag.

door Astrid van Walsem

De Bilt – Marianne Houkamp, consulente Mantelzorg en Niek Visscher van Onvergetelijk Leven zetten zich beiden in voor een maatschappij waar een plek is voor mensen met dementie en meer ondersteuning is voor hun mantelzorgers. Niek: 'Ik ben partner binnen de ketenzorg dementie De Bilt. Als kleine zelfstandige ondernemer doe ik dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen.' Marianne; Dit netwerk, de keten, is bedoeld om zichtbaar te maken wat er is aan dementiezorg binnen de gemeente. Maar ook om beter samen te werken met alle partijen en goed de zorg op elkaar af te stemmen. Het hoofddoel is om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren en tevens voor hun mantelzorgers.'
Niek: 'Met dit netwerk willen wij onder andere de drempel lager maken om hulp te vragen voor mantelzorgers. Partners van mensen met dementie leidden vaak een dubbelleven. Zij denken en leven niet alleen voor henzelf, maar ook voor de ander.
Door dagbesteding aan te bieden, proberen wij de mantelzorger een dag per week te ontlasten, zodat zij even kunnen bijtanken en de zorg langer kunnen volhouden.' Marianne: 'Mantelzorger zijn voor iemand met dementie is fysiek maar ook emotioneel heel zwaar. Het is rouwen en verlies van iemand tijdens het leven. Tijdens de bijeenkomst op Wereld Alzheimer dag in Het Lichtruim in Bilthoven is het motto Samen dementie vriendelijk. Samen benadrukt dat wij een netwerk zijn en dat wij samen meer kunnen dan iedereen afzonderlijk. En met dementie vriendelijk bedoelen wij een maatschappij waar mensen met dementie nog gewoon aan kunnen deelnemen en gerespecteerd worden.' Niek: 'Er gebeurt nu heel veel achter gesloten deuren. Een kenmerk van dementie is dat je in de ontkenning gaat. Je schaamt je en je wordt schuwer. Mensen gaan bijvoorbeeld hun vaste klaverjasavond vermijden, omdat ze bang zijn de mensen van een half jaar geleden niet meer te herkennen. Een dementerende kan zoveel meer als hij geholpen wordt. Vaak worden mensen met beginnende dementie heel passief. Help hen te focussen op wat zij nog wel kunnen waardoor zij het plezier in het leven terug krijgen.'
Marianne: 'Het is heel belangrijk voor dementerenden om iets te doen waardoor zij hun waardigheid behouden. Een mooi voorbeeld is Opa Jos. Opa Jos doet aan leesbegeleiding op een school. De school werkt heel goed mee door alles goed te plannen en te structuren voor deze meneer. Een kind wist het heel mooi te beschrijven: Wij helpen opa Jos en opa Jos helpt ons.'

Meer berichten