Excuses + democratie

Foto:

Column door Martin van Veelen 

Twee columns in één en dan wat mij betreft zand erover. Mijn vorige column ging over democratie en nu blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is, dat ik een groot voorstander ben van onze democratie; wat ben ik blij om in een land als Nederland te wonen!

Maar het is toch ook niet zo gek als ik iets meld over een schaduwzijde, die in mijn voorbeeld tijd en geld heeft gekost.

Gelukkig heb ik onlangs met enkele buurtbewoners rondom de Regenboog een goed gesprek gevoerd onder het genot van prima koffie. Het ging bij de buurtbewoners niet om de strijd tegen het nieuwe schoolgebouw; het was voor hen al een veel langer slepende kwestie over de herinrichting van hun wijk La Plata.

Ik was in mijn column te kort door de bocht gegaan in mijn drive voor het onderwijs en ik had wel wat milder mogen zijn tegen de persoon die namens diverse buurtbewoners democratische wegen heeft bewandeld. Zo spraken we over en weer, het voelde als wederzijdse excuses en we gingen na een uurtje als goede buren uiteen: vol vertrouwen op een goede samenwerking tussen de Regenboog en La Plata.

De SP heeft enige tijd geleden Kamervragen aan de Minister gesteld over o.a. de oplopende kosten voor nieuwbouw en renovatie van scholen. Ja, hij had erover gelezen en hij maakte in zijn eerste antwoord al duidelijk dat het hem zeer betreurde voor de betreffende school en haar leerlingen. Fijn dat de SP dit heeft gedaan en hopelijk heeft het effect bij komende bouwaanvragen van scholen in ons land.

Voor de Regenboog moeten we maar niet meer omkijken, maar ons richten op de opening van het nieuwe gebouw in het voorjaar 2020 waarbij de buurtbewoners ook van harte welkom zijn.

Dan tot slot. De Regenboog werkt volgens het concept De Vreedzame school: Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Meer berichten