Foto:

Helpende handen

Column door Edwin Plug - Afgelopen donderdag en vrijdag vond in de Vierstee in Maartensdijk het evenement Moving Maartensdijk plaats.
Al ruim voor de opening kwamen er bezoekers binnen en uiteindelijk stopte de (geschatte) teller vrijdagavond op ruim 1.600 bezoekers. Moving Maartensdijk bleek een schot in de roos!

Hoe fantastisch is het als je als Stichting Vierstee 2.0 in samenwerking met vrijwilligers van zoveel verenigingen en organisaties zo'n prachtig evenement kunt neerzetten? Dan kan je als voorzitter van de organiserende stichting alleen maar trots en gelukkig zijn.

Bestuurslid Erik Timmerman heeft zich (zonder alle anderen die meegeholpen hebben te kort te doen) de laatste maanden vol overgave ingezet om Moving Maartensdijk mogelijk te maken. Ik weet hoeveel uren hij en alle andere vrijwilligers bezig zijn geweest en hoeveel zweetdruppels het heeft gekost om alles voor elkaar te krijgen, dat zijn er veel. Maar… het is gelukt en het resultaat mag er zijn. Mijn grote complimenten en iedereen enorm bedankt hiervoor namens alle deelnemers.

Vrijwilligers als Erik en vrijwilligers op allerlei andere vlakken en gebieden laten mij keer op keer weer de kracht en het belang van het vrijwilligerswerk zien. Ik kan er simpel over zijn; zonder vrijwilligers zou Moving Maartensdijk niet mogelijk zijn geweest. En zo zijn er op zoveel gebieden activiteiten welke niet mogelijk zouden zijn zonder belangeloze inzet van zoveel mensen. Het is dan ook mijn overtuiging dat zonder het vele vrijwilligerswerk zoals we dat nu kennen en doen Nederland onleefbaar zou worden.

Binnenkort gaat de verkiezing voor 'Maartensdijker van het Jaar' weer van start. Tijdens deze verkiezing gaan de organisatoren op zoek naar een persoon die zich op een bijzondere manier belangeloos inzet voor de Maartensdijkse samenleving. Ik vind dit initiatief een blijk van waardering en een mooi gebaar naar alle vrijwilligers. Helaas kan het bij een verkiezing niet, maar wat mij betreft zouden alle vrijwilligers 'Maartensdijker van het Jaar' mogen worden. Deze pluim zouden jullie allemaal meer dan verdienen.

Laten we de kracht en het belang van vrijwilligers koesteren en waarderen. En… doe vooral ook mee. Ik weet uit eigen ervaring dat het leuk het is om actief betrokken te zijn voor en in je eigen dorp. Dit geeft mij in ieder geval telkens weer 'een kick'.

Mocht u nog een leuke vrijwilligers functie zoeken en 'de kick' van vrijwilligerswerk zelf willen mee maken? Denk er dan eens aan om samen met onze stichting mee te organiseren aan Moving Maartensdijk 2020. Informatie hierover kunt u krijgen via mail adres info@vierstee.nl of via een van onze bestuursleden.

Meer berichten