De toekomst van onze ziekenhuizen en de zorg

Vrijdag 1 februari a.s. organiseert SP De Bilt samen met het Nationaal Zorgfonds een bijeenkomst over de toekomst van onze ziekenhuizen en de zorg. Teamleden van Het Nationaal Zorg Fonds zijn aanwezig: Rogier Botting (fysiotherapeut) en Coby Groenendijk (psychiater en mede oprichter Nationaal Zorgfonds). Tevens is Danielle ten Klooster aanwezig, zij is fractiemedewerkster Zorg in de Tweede Kamer voor de SP. We besteden deze avond ook aandacht aan de plannen van ons huidige college voor de zorgtaken van onze gemeente. Locatie: Achterzaal Eetcafé Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32, Bilthoven, inloop vanaf 19.30 uur, start van het programma om 20.00 uur. De avond is gratis toegankelijk.

De IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland en het MC Slotervaart in Amsterdam zijn failliet verklaard. Zilveren Kruis Achmea trekt de stekker uit de ziekenhuizen; patiënten en zorgverleners zijn de dupe. Het Meander ziekenhuis in Amersfoort en het Bronovo ziekenhuis in Den Haag staan nu op de lijst van 14 "zwakke ziekenhuizen" met financiële problemen. Sluiting komt ook hier mogelijk dichterbij. De marktwerking is een nachtmerrie en heeft bewezen niet te werken. Geld verdienen staat voorop, onze zorg is sluitpost.

In de nieuwe polissen van 2019 verdwijnen behandelwijzen zoals Acupunctuur uit de aanvullende vergoedingen. Dit leidt echter niet tot verlaging van de premie! De zorgverzekeraars hebben miljarden op de plank liggen en toch klagen ze dat er niet voldoende geld is om in de behoefte aan goede zorg te voorzien.

Ook in onze eigen gemeente De Bilt zijn er vanuit precies dezelfde gedachte bezuinigingsplannen in de maak. Het huidige college kiest er uit eigen beweging voor om de komende 4 jaar 2.1 miljoen Euro te bezuinigen op WMO, jeugdzorg, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Kernwoorden zijn: Strenger aan de poort, fraudebestrijding, afschalen van zorg, toegang tot jeugdzorg strenger beoordelen, robuust contractmanagement, kritische aansturing. De zorg is getransformeerd in een bureaucratisch protocol, dat zo onpersoonlijk mogelijk wordt uitgevoerd.

Dit systeem is ziek. Daarom is het tijd voor zorg zonder concurrentie, marktwerking en faillissementen. Het is tijd voor een Nationaal Zorg Fonds: Zorg voor wie het nodig heeft met premies naar draagkracht. Een overheid die controleert en niet wegkijkt. Dit kan alleen maar veranderen door het maken van de juiste politieke keuzes.

Programma:

20:00 uur opening met filmpje Achmea actie 29 oktober 2018

20:10-21:00 uur Gesprek met de aanwezigen. Wat brengt u hier, wat is uw ervaring?

21:00 uur Analyse van het probleem Coby Groenendijk (arts en mede oprichter NZF)

21:30 uur tot 22:00 uur Nationaal Zorg Fonds comité legt uit wat we kunnen doen en hoe we samen dit tot stand kunnen brengen.

22:00 Borrel, napraten, inschrijven, naar huis.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden