GroenLinks wil garantie toegankelijkheid stembureaus

De fractie van GroenLinks in de Biltse gemeenteraad wil de garantie dat de stembureaus bij de verkiezingen in maart en mei van dit jaar toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Met ingang van 1 januari 2019 dienen gemeenten er als gevolg van een wijziging van de Kieswet voor te zorgen dat alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Als dat niet mogelijk is, dient het college de raad daarover te informeren.

Fractievoorzitter Henk Zandvliet heeft BenW hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld. Zo wil hij weten of er al een gericht onderzoek heeft plaatsgevonden naar de toegankelijkheid van de stembureaus voor zowel mensen met een motorische-, auditieve- en/of visuele beperking als ook voor mensen met een hulp- of blindengeleidehond. En als dat het geval is, of er aanpassingen nodig zijn om deze toegankelijkheid alsnog te garanderen.

Volgens cijfers van Alzheimer Nederland telt de gemeente De Bilt naar schatting zo’n 1000 mensen met dementie. Met het oog op deze doelgroep biedt ‘Samendementievriendelijk’ gemeenten gratis trainingen aan voor de leden van de stembureaus. Het GroenLinks raadslid stelt voor om ook in De Bilt van dit aanbod gebruik te maken om zo de leden van de stembureaus in staat te stellen goed om te gaan met kiezers met dementie.

Meer berichten