Foto: Astrid van Walsem

Buurt-camp; sporten op loopafstand

Sport verbindt vrouwen in de buurt

'Wie ken jij in de buurt? Ik zie zoveel vrouwen elkaar passeren op straat zonder elkaar echt te kennen. Terwijl vrouwen vaak de verbindende factor zijn in het leggen en onderhouden van contact binnen hun eigen sociale kring. Het leek mij leuk om een middel te vinden om vrouwen met elkaar te verbinden in de buurt. Sport is hiervoor een ideale manier. En zo is het idee voor Buurt-camp geboren.'

Cathalijn Corsten (35) had er na de geboorte van nummer vier genoeg van dat haar contracten na elke zwangerschap niet verlengd werden. 'Ik besloot om nu echt de tijd te nemen om uit te vinden waar mijn hart ligt en in 2017 liet ik mij omscholen tot personal trainer. Mijn focus ligt op vrouwen. Ik weet hoe een vrouwenlichaam verandert door de jaren, hormonen en zwangerschappen.

Ik besloot om voor mijzelf te beginnen als personal trainer. Ik help vrouwen weer fit en energiek te worden en geef hierbij ook voedingsadviezen. Buurt-camp begon als een eenmalig actie. In de facebookgroep van mijn wijk had ik een oproep gedaan wie gratis een try out wilde doen van een Buurt-camp in het speeltuintje in de straat. Na afloop was de reactie van iedereen; Volgende week weer? En hiermee was de eerste Buurt-camp groep een feit. Andere groepen volgden snel. Daarom zocht ik de samenwerking met Robin de Jong, ook personal trainer. Samen rollen wij het nu verder uit.

Buurt-camp is echt een buurtinitiatief. Vrouwen melden zich vaak in een zelf samengesteld groepje aan. Het sporten vindt letterlijk plaats in de buurt, in een speeltuintje bijvoorbeeld of in een tuin bij een verzorgingstehuis. En iedereen kan meedoen ook als je last hebt van blessures. Daar houden wij rekening mee. De interactie onderling komt onder andere tot stand in duo oefeningen en wij doen alles op muziek. Het fun gehalte is hoog. Je ziet vrouwen echt met elkaar aan de praat raken en er ontstaan contacten en netwerkjes. Dat is ook het hoofddoel van Buurt-camp; vrouwen op een sportieve manier in de wijk met elkaar in verbinding brengen.

Meer berichten