College De Bilt: alle stembureaus toegankelijk

Volgens het Biltse College van BenW zullen bij de komende verkiezingen alle stembureaus goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat schrijft het College in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks. Met ingang van 1 januari 2019 dienen gemeenten er als gevolg van een wijziging van de Kieswet voor te zorgen dat alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

GroenLinks fractievoorzitter Henk Zandvliet had hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld. Zo wilde hij weten of er al een gericht onderzoek heeft plaatsgevonden naar de toegankelijkheid van de stembureaus voor zowel mensen met een motorische-, auditieve- en/of visuele beperking als ook voor mensen met een hulp- of blindengeleidehond. En of er aanpassingen nodig zijn om deze toegankelijkheid alsnog te garanderen.

BenW antwoorden dat er inderdaad een onderzoek heeft plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat de stembureaus voldoende toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. Wel zullen daar waar nodig verdere afspraken worden gemaakt met de beheerder en/of de stembureauleden om ervoor te zorgen dat ook mensen met een rolstoel of een visuele handicap hun stem kunnen uitbrengen.

Zandvliet had ook gevraagd om extra aandacht voor de groep kiezers met dementie. In De Bilt gaat het daarbij volgens Alzheimer Nederland om naar schatting zo’n 1000 mensen. Het College zegt hier zeker aandacht voor te hebben en daarom zullen de stembureauleden worden gewezen op de informatie en de online training over omgaan met dementie die wordt aangeboden door het landelijke programma ‘Samendementievriendelijk’. In aanvulling hierop, zo schrijft het College, “bezien wij de mogelijkheid om de betreffende training in te passen in de e-learning die de stembureauleden dienen te volgen.”

Meer berichten