Leuke smeltkroes die ook zijn problemen kent

PvdA-wijkteam bezoekt Kometenlaan

Dat het leuk wonen is aan de Kometenlaan horen de PvdA'ers regelmatig terug op de flat Zuidpool en Evenaar, men woont hier fijn, heeft contact met de buren en is blij met het mooie uitzicht. In de flat Noordpool wordt daar een stuk negatiever over gedacht.

Algemeen

De bewoners missen de Lidl-supermarkt die onlangs verhuisd is, ook de speeltuin die afgebroken is, wordt zeer gemist. Een bewoonster verzucht dat ze nauwelijks kinderen op straat ziet. Kinderen gaan nu volgens bewoners vooral naar het Lichtruim om daar te spelen. Een buurtsupermarkt wordt echt gemist, wellicht kan de buurtkamer Kometenlaan hier in de toekomst een functie vervullen. Dit initiatief van buurtbewoners, gemeente en SSW wordt zeer gewaardeerd.

Duurzaam

Aan de deur wordt opvallend vaak gepraat over verduurzaming van de flats. De bewoners vinden dit echt noodzakelijk. Het boilersysteem, het ontbreken van dubbel glas en de vele kieren in de flats zijn grote ergernissen. Men wil graag meedoen aan verduurzaming, maar vindt dat SSW hier terughoudend in is en alle kosten bij de huurders neerlegt zonder hen te laten profiteren van eventuele opbrengsten. Een initiatief op dit gebied, samen met de bewoners zou zeer op prijs worden gesteld.

Afval en vernielingen

Deze geluiden horen de PvdA'ers het vaakst in de Noordpool-flat. Een derde container is hier nog steeds niet geplaatst omdat er een leiding in de weg zit. De bewoners vinden dit te lang duren. Men ergert zich aan elkaars gedrag. De ruimte rondom de containers ligt vaak helemaal vol met complete huisraden en er worden veel vernielingen aangebracht. Men vindt het moeilijk om elkaar hierop aan te spreken. Meer handhaving ziet men ook niet als oplossing. Een bewoner hierover; "Dan mag je wel dag en nacht een BOA in een hokje bij de flats laten posten, dat is niet te doen".

Samenwerken in een buurtcomité

PvdA De Bilt ziet wel een oplossing voor dit probleem. Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter, hierover; "Buurtcomitees zoals bewonersgroep rattenoverlast De Bilt-Bilthoven, maar ook een comité dat ik zelf in Zuilen oprichtte met de buurt om hangjongeren-overlast op te lossen, bewijzen dat overlast in wijken wel degelijk op te lossen is. Meer en ongerichte handhaving lost echt niets op, de bewoners moeten zelf de schouders eronder zetten, meer melden bij de gemeente en politie en vriendelijk afstappen op rommelmakers en met hen in gesprek gaan".

PvdA De Bilt zal dit aankaarten en hoopt op medewerking van de wethouder om zo'n comité te ondersteunen en ook op voldoende aanmeldingen van bewoners voor een comité uit de drie grote flats. Wellicht dat de bewonersgroep van de buurtkamer hierbij ook kan ondersteunen.

Meer berichten