Waarom u volgens SP De Bilt beter wel kunt stemmen…!

Verkiezingen voor de Provinciale Staten worden vaak slecht bezocht. Onbekend maakt onbemind. Want waar gaan die verkiezingen nou toch over? Weinigen weten het. Weinigen zijn gemotiveerd om te gaan stemmen. Deze verkiezingen gaan over uw belangen die u direct raken in uw eigen regio en gemeente, naast welke wetten worden doorgevoerd door de Eerste Kamer in Den Haag.

Om te beginnen de kwaliteit van het openbaar vervoer. Aanbestedingen en lijnen in stand houden, het wordt allemaal geregeld door de Provincie. Als u wilt dat er in alle gemeenten, ook de kleine, voldoende bussen blijven rijden, dan loont het de moeite uit te zoeken welke partijen daarvoor opkomen. Het geld dat wij als belastingbetaler afdragen dient wel goed beheerd te worden. We hebben het immers over tientallen miljoenen. Het zwalkende beleid rond de Uithoflijn, een projekt dat al vele jaren vertraging oploopt en steeds met stappen van miljoenen duurder wordt, of de nieuwe rondweg West rond Amersfoort waar 1700 bomen voor gekapt worden. De kap van de bomen is inmiddels begonnen. Laten we op zijn minst de coalitiepartijen treffen die dit mogelijk hebben gemaakt: VVD, CDA, D66 en Groenlinksw! Wij zien liever investeringen in goed openbaar vervoer en veilige fietspaden. Hoe denken we anders onze landelijke klimaatdoelen te gaan halen?

Daarnaast wil de SP dat de provincie meer aansturing geeft aan gemeenten zoals De Bilt opdat zij de woningen bouwen die keihard nodig zijn. Menno Boer: "De Schapenweide wordt nu door het college geoormerkt als een uitbreiding van de Life Science bedrijven die op het voormailige RIVM terrein staan. De vraag is of het hele terrein daaraan opgeofferd moet worden. Als het al nodig zou zijn om op de Schapenwei bedrijfsruimte bij te bouwen, wat wij als SP ernstig betwijfelen, dan zou in verhouding een klein deel daarvoor gereserveerd kunnen worden. De SP dringt aan op overwegend woningbouw voor sociale huur, zoals het ook stond in het oorspronkelijke plan".

De verkiezingen gaan over de Provincie en gemeenten, maar ook over de zetelverdeling in de 1e Kamer! Er ligt nu een wetsvoorstel waarmee het voor ziekenhuizen straks mogelijk wordt om winst uit te keren. De nieuwe Eerste Kamer – waarvan de verhoudingen op 20 maart door de kiezer bepaald worden – zou de regering duidelijk moeten maken dat dit wetsvoorstel van tafel moet. De wet heeft een lelijke voorgeschiedenis van partijen die soms wel en soms niet de zorg aan beleggers wilden laten. Martin Buijsen (hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam), zegt in de Volkskrant van 12 februari j.l. : "Wij roepen de kiezers op 20 maart op: stem op een partij die van uw zorgpremie geen dividend voor aandeelhouders maakt". Deze oproep doet hij samen met Marcel Soesan, internist-oncoloog Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en Maarten Hijink, Tweede Kamerlid SP, woordvoerder gezondheidszorg.

De Eerste kamer wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten op 27 mei a.s. Aangezien het regeringsbeleid – afkomstig van vooral de VVD – ook afhankelijk is van de stemming in de Eerste Kamer, heeft u op 20 Maart de kans om tegen het huidige regeringsbeleid te stemmen. Stemt u daarom op een vertegenwoordiger in de Provinciale Staten die werkelijk uw belangen behartigt.

Meer berichten