Henk Zandvliet houdt voordracht in Coesfeld
Henk Zandvliet houdt voordracht in Coesfeld (Foto: Meindert Putter)

GroenLinks te gast bij zusterpartij in Coesfeld

Op uitnodiging van de Grünen brachten een delegatie van GroenLinks De Bilt op dinsdag 5 maart een bezoek aan partnergemeente Coesfeld. Aanleiding was de start van de campagne voor de Europese verkiezingen op 23 mei a.s.

De Grünen organiseren jaarlijks een ‘politieke vastenavond’, dit jaar met als thema ‘Gemeinsam für Europa’. Naast toespraken van partijbestuurder Michael Kellner en Bondsdaglid Katharina Dröge was er ook een voordracht door GroenLinks fractievoorzitter Henk Zandvliet.

Hij ging in op de bedreiging van de democratie: ook in Europa komt de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijke rechtspraak steeds meer onder druk komen staan met als duidelijkste voorbeelden Polen en Hongarije. Maar ook in Nederland en Duitsland verkrijgen partijen die een aantal democratische verworvenheden ter discussie stellen, steeds meer aanhang en het is belangrijk om daartegen stelling te nemen.

Deze partijen hebben al helemaal geen antwoord op de grote bedreiging die uitgaat van de klimaatverandering, maar Zandvliet was optimistisch over de invloed van de opkomende beweging van jongeren die eisen dat de overheid overgaat tot het treffen van effectieve maatregelen om deze klimaatverandering tegen te gaan. Deze beweging leidt ook tot een nieuw elan onder ouderen en hij verwacht daarom dat de Klimaatmars van 10 maart in Amsterdam een omvang zal krijgen zoals we die sinds het begin van de jaren ’80 niet meer hebben gezien.

De aanwezigheid van raadslid Henk Zandvliet en bestuurslid Meindert Putter werd bijzonder op prijs gesteld kan mogelijk als voorbeeld dienen voor de contacten tussen andere verwante partijen in De Bilt en Coesfeld.

Meer berichten