Foto:

Wat doet het waterschap nog meer?

"Veel mensen weten dat het waterschap zorgt voor droge voeten, voldoende water en schoon water" zegt Diederik van der Molen. Hij is lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap De Stichtse Rijnlanden namens de fractie Water Natuurlijk. "Mijn fractie is daarnaast op zoek naar maatschappelijke meerwaarde. Zo willen we een bijdrage leveren aan duurzame energie, terugwinning van grondstoffen bij de zuivering van afvalwater en aan een mooi landschap." De zonnenweide op het terrein van de waterzuiveringsinstallatie van De Bilt is een voorbeeld van die duurzame energie. De zuivering van Utrecht levert zelf energie, doordat een woonwijk wordt verwarmd met de restwarmte. "Als je de medewerkers de ruimte geeft om breed te denken, dan ontstaan er oplossingen die vaak ook nog geld besparen. Zo is het maaibeheer van de Lekdijken aangepast zodat er in de zomer veel bloemen staan. Mooi, goed voor de bijen en de biodiversiteit. Het blijkt nu ook dat de gevarieerde begroeiing een steviger wortelstelsel heeft dan alleen gras, waardoor de dijk ook nog sterker wordt." Diederik van der Molen is de enige kandidaat uit de gemeente De Bilt op een verkiesbare plaats, lijst 1, plaats 5. Hij hoopt bij de Waterschapsverkiezingen op 20 maart weer gekozen te worden. "Er is nog veel te doen. Zo wil ik dat we bij de waterzuiveringsinstallaties niet alleen poep en pies uit het water halen, maar ook resten van geneesmiddelen, hormonen en andere ongewenste stoffen. Burgers kunnen zelf veel doen door resten niet door het toilet te spoelen, maar een groot deel komt via ons toch in het riool. Deze stoffen hebben ook effect op het leven in het oppervlaktewater. Daarom wil ik mij in de komende bestuursperiode er voor inzetten dat we die stoffen er bij de zuivering uit gaan halen."

Meer berichten