Foto: Julie Houben

De Bilt in debat met raadslieden

door Julie Houben

Op 13 maart was er in Het Lichtruim een debat tussen de inwoners van De Bilt en de gemeenteraadsleden. De bedoeling was om de gemeenteraadsleden aan de tand te voelen. Hoe ver zijn ze met hun verkiezingsbeloftes van een jaar geleden? Zijn ze in staat om gezamenlijk onze lokale belangen te behartigen richting de provincie? De raadslieden zaten er klaar voor maar de Biltenaren bleven grotendeels weg.

Bilthoven - "Vorig jaar was u met iets meer", constateert debatleider Bart van Gerwen droogjes als hij de avond opent. De grote zaal is inderdaad minimaal gevuld en de meeste aanwezigen zijn lid van één van de lokale fracties. Slechts een handjevol 'gewone' burgers heeft de moeite genomen om de raadsleden het vuur aan de schenen te leggen over hun beloftes van vorig jaar en hun plannen voor zaken die toch veel inwoners van de gemeente direct raken, zoals woningbouw, duurzaamheidsbeleid en openbaar vervoer.

Zou het te maken hebben met de verkiezingen voor de Provinciale Staten van vandaag? Iets dat veel minder leeft bij de gemiddelde burger dan de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben eigenlijk geen idee wat er in de provincie allemaal beslist wordt en zien door gebrek aan kennis ook niet echt de link met de gemeentelijke politiek. Terwijl die er wel degelijk is, zo benadrukken de gemeenteraadslieden. Ook als het over de genoemde grote thema's gaat.

De kritische vragen komen dus grotendeels van debatleider Bart van Gerwen. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de huizenbouw in onze gemeente? Komt er genoeg (sociale) woningbouw en is de raad het onderling eens over de plekken waar gebouwd gaat worden? Dat laatste is nog niet helemaal het geval, zo blijkt uit de antwoorden van verschillende raadsleden.
Af en toe lopen de gemoederen flink op en lijkt er van eensgezindheid en goede samenwerking tussen de 12 fracties weinig sprake. Hoe we als gemeente het geld voor openbaar vervoer het beste kunnen besteden is bijvoorbeeld duidelijk nog een punt van discussie. Over een gezamenlijk gedragen gemeentelijk beleid rond de energietransitie zijn de ondervraagden wel opvallend positief. 'Daar komen we wel uit' is de teneur. Laten we hopen dat de inwoners van De Bilt ook voldoende betrokken worden en dat ze ook wíllen meedenken met deze planvorming, want het gaat hier om ingrijpende keuzes met een impact op onze portemonnee en het ruimtegebruik in onze gemeente.

Waterschapsverkiezingen
Tot slot vertelt Diederik van der Molen waar het over gaat bij de Waterschapsverkiezingen. Hij staat als enige inwoner van de gemeente op de lijst voor Water Natuurlijk. "Het gaat over droge voeten, voldoende water en schoon water. En over de vraag: zorgen we met ons waterbeheer goed voor de boeren of voor behoud van ons veen-weidelandschap". Wie weet prikkelt hij de aanwezige Biltenaren met zijn oproep.

Meer berichten