Hulp voor uzelf of voor een bekende?

Merkt u dat u niet meer alles zelf kunt doen? Heeft u behoefte aan gezelligheid? Of kent u iemand die hulp nodig heeft? De deelnemers van WijkLeerbedrijf Zeist staan voor u klaar!

Het WijkLeerbedrijf Zeist is een fysieke plek in de wijk van waaruit werkzoekenden zich inzetten voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld hulp bij boodschappen, samen wandelen, een spelletje doen of licht huishoudelijke werkzaamheden. Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt volgen een opleidingstraject met aan het eind van het traject een MBO diploma op niveau 1 en daarnaast worden zij toe geleid naar een leerwerkbaan of werk.

Hulp aan wijkbewoners

Het WijkLeerbedrijf biedt informele hulp aan wijkbewoners. Het gaat hierbij om veelal kwetsbare mensen die onvoldoende steun kunnen krijgen van hun eigen netwerk of om mantelzorgers die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast biedt het WijkLeerbedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende opleidings- en werkervaringsplaats om ze op die manier te laten participeren in de samenleving en toe te leiden naar werk.


Contact
Kent of bent u iemand die extra hulp kan gebruiken? Neemt u dan gerust contact op met Ilona van der Beek, coördinator WijkLeerbedrijf Zeist. Zij komt dan langs voor een intakegesprek, bespreekt de hulpvraag en bekijkt vervolgens welke deelnemer ondersteuning kan bieden.

De hulp wordt kosteloos aangeboden op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Meer informatie? zeist@wijkleerbedrijf.nl / 06-19915666
 

Meer berichten