Artikel 1 in Biltse raadszaal
Artikel 1 in Biltse raadszaal (Foto: Henk Zandvliet)

Artikel 1 Grondwet krijgt ereplaats in Biltse raadszaal

Bilthoven - Tijdens de raadsvergadering van 28 maart nam GroenLinks raadslid Anne Marie 't Hart namens de gemeenteraad een kunstwerk in ontvangst, dat blijvend aandacht vraagt voor artikel 1 van de Grondwet. Daarin zijn de gelijke behandeling van iedereen en het verbod op discriminatie vastgelegd. Aanleiding voor de plaatsing is het feit dat het dit jaar een eeuw geleden is dat óók aan vrouwen het kiesrecht werd toegekend, nadat het algemeen kiesrecht voor mannen in 1917 was ingevoerd. Een motie van GroenLinks die vroeg om hieraan ruim aandacht te schenken kreeg eind november brede steun in de gemeenteraad. Het kunstwerk is ontworpen door Iris van Haaren en heeft een opvallende plaats gekregen in de raadszaal. In haar speech ging het raadslid in op het grote belang van het algemeen kiesrecht: "Elke keer als ik dat jaartal 1919 noem ráakt het me: nog geen 100 jaar geleden was 50% van de mensen bij voorbaat uitgesloten van stemrecht! Dat gegeven doet steeds beseffen hoe ontzettend kwetsbaar dit recht ís: het absolute recht om je stem te laten horen, om er te zíjn, om erkend te worden als mens, om gelijk te mógen zijn aan anderen. Het doet steeds weer beseffen hoe geweldig belangrijk het is om ons fundamentele recht op gelijkheid nooit voor lief te nemen, maar altijd te koesteren én te beschermen… Wij raadsleden zijn het lang niet altijd eens, maar in deze raadszaal respecteren wij elkaars mening en waarderen we de verschillen. Wij koesteren en beschermen hier als lokale volksvertegenwoordigers gezamenlijk ons fundamenteelste grondrecht, vastgelegd in Artikel 1." Namens de gemeenteraad en de inwoners van De Bilt bedankte zij het College van BenW voor dit prachtige eerbetoon dat vanaf nu in ons gemeentehuis - het hart van onze lokale democratie - steeds weer tegen een ieder die het ziet zal zeggen: "Jij doet ertoe, je stem wordt gehoord".

Meer berichten